Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Daňové zákony

Nejnavštěvovanější daňové zákony

Zákon č. 235/2004 Sb.

o dani z přidané hodnoty

 • Příloha č. 1 - Seznam zboží podléhajícího snížené sazbě (Celní správa podává informace jen o zařazení do celního sazebníku, nikoliv o sazbě DPH)
 • Příloha č. 2 - Seznam služeb podléhajících snížené sazbě
 • Příloha č. 3 - Seznam plnění, při jejichž provádění se veřejnoprávní subjekt považuje vždy za osobu povinnou k dani
 • Příloha č. 4 - Umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti
 • Příloha č. 5 - Seznam zboží, u kterého se při dodání použije režim přenesení daňového povinnosti

Zákon č. 586/1992 Sb.

o daních z příjmů

 • Příloha č. 1 - Třídění hmotného majetku do odpisových skupin
 • Příloha č. 2 - Postup při přechodu z vedení účetnictví na daňovou evidenci z hlediska daně z příjmů fyzických osob
 • Příloha č. 3 - Postup při přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví z hlediska daně z příjmů fyzických osob

Zákon č. 357/1992 Sb.

o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 

2013

 • Zákonné opatření Senátu č. 344-2013 Sb. včetně důvodové zprávy MF

  Zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů.
 • Zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb.

  Zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů.

2010


2005

 • Zákon č. 545/2005 Sb.

  zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a některé související zákony

 • Zákon č. 88/2005 Sb. m. s.

  Sbírka mezinárodních smluv

 • Zákon č. 444/2005 Sb.

  zákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony

 • Zákon č. 377/2005 Sb.

  zákon o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojisťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech)


2004


2003


2002

 • Zákon č. 314/2002 Sb.

  o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností


2000

 • Zákon č. 243/2000 Sb.

  o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)

 • Zákon č. 88/2000 Sb. m. s.

  Sbírka mezinárodních smluv


1999


1997


1993


1992


1990


Aplikační služby