Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

2011

 • Pokyn GFŘ D - 7

  K postupu správců daně při doručování prostřednictvím datových schránek

 • Pokyn GFŘ D - 6

  Zajištění jednotného postupu při uplatňování některých ustanovení zákona o daních z příjmů

 • Pokyn GFŘ D - 5

  K postupu správců daně při realizaci institutu ručení v daňovém řízení

 • Pokyn GFŘ D - 2

  FZ č. 2/2011

  K vyjasnění pochybností a sjednocení postupu při výpočtu daně z příjmů právnických osob a vyplnění tiskopisu daňového přiznání za zdaňovací období, které započalo v roce 2010, u poplatníků, kteří v průběhu zdaňovacího, resp. účetního období, odpisují majetek metodou komponentního odpisování

 • Pokyn GFŘ D - 1

  FZ č. 1/2011

  Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2010 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění

Aplikační služby