Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

2009

 • Pokyn D - 331

  ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-349

  kterým se stanovuje struktura a tvar datové zprávy, jejímž prostřednictvím je činěno podání o daňové povinnosti a která je zároveň odesílána správci daně prostřednictvím datové schránky

 • Pokyn D - 330

  FZ č. 6/2009

  AKTUÁLNÍ

  kterým se vymezují nejčastější důvody pro prominutí příslušenství daně z důvodu tvrdosti podle ustanovení § 55a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

 • Pokyn D - 329

  FZ č. 6/2009

  ZRUŠEN POKYNEM D-345

  k postupu správců daně vůči ručitelům v daňovém řízení 

 • Pokyn D - 328

  FZ č. 6/2009

  ZRUŠEN POKYNEM D-345

  Postup pro vyřešení problematiky pokutových bloků předaných Oblastními ředitelstvími služby cizinecké policie ČR krajským ředitelstvím policie ČR v souvislosti s účinností zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR

   

 • Pokyn D - 327

  FZ č. 6/2009

  NEAKTUÁLNÍ

  Rozhodnutí o prominutí penále za pozdní úhrady odvodů dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů

 • Pokyn D - 326

  AKTUÁLNÍ

  k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Novým Zélandem o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (Sbírka mezinárodních smluv č. 75/2008)

 • Pokyn D - 325

  FZ č. 5/2009

  ZRUŠEN POKYNEM D-345

  Postup pro vyřešení problematiky fyzické likvidace pokutových bloků opatřených otisky neplatných služebních razítek útvarů Policie ČR zaniklých v souvislosti s účinností zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky 

 • Pokyn D - 324

  FZ č. 4/2009

  ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM GFŘ D-6

  Výklad pojmu "bytové potřeby" pro účely uplatnění úroků z úvěrů jako nezdanitelné části základu daně
  z příjmů fyzických osob

 • Pokyn D - 323

  FZ č. 4/2009

  NEAKTUÁLNÍ

  Rozhodnutí o prominutí správního poplatku z důvodu nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

 • Pokyn D - 322

  FZ č. 3/2009

  NEAKTUÁLNÍ

  Rozhodnutí o prominutí správního poplatku z důvodu nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování zákona
  č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 • Pokyn D - 321

  FZ č. 1-2/2009

  AKTUÁLNÍ

  Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2008 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění

 • Pokyn D - 320

  FZ č. 1-2/2009

  AKTUÁLNÍ

  o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 2008

Aplikační služby