Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

2007

  • Pokyn D - 316

    NEAKTUÁLNÍ

    Rozhodnutí o prominutí správního poplatku z důvodu nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

  • Pokyn D - 315

    FZ č. 8-9/2007

    AKTUÁLNÍ

    Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka mezinárodních smluv č. 88/2005) 

  • Pokyn D - 314

    FZ č. 8-9/2007

    AKTUÁLNÍ

    k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a orgánem výkonné moci Gruzie o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (č. 40/2007 Sb.m.s.)

  • Pokyn D - 313

    FZ č. 8-9/2007

    AKTUÁLNÍ

    Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Spojenými státy mexickými o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (č. 7/2003 Sb.m.s.)

  • Pokyn D - 312

    AKTUÁLNÍ

    Sdělení ke smlouvě o zamezení dvojího zdanění s Belgickým královstvím

  • Pokyn D - 311

    FZ č. 6-7/2007

    AKTUÁLNÍ

    k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, včetně Protokolu k ní (Sbírka mezinárodních smluv č. 31/2007)

  • Pokyn D - 309

    NEAKTUÁLNÍ

    Rozhodnutí o prominutí úroku z prodlení

  • Pokyn D - 307

    AKTUÁLNÍ

    Pokyn k problematice podpory de minimis

  • Pokyn D - 306

    AKTUÁLNÍ

    o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 2006

  • Pokyn D - 305

    FZ č. 1/2007

    AKTUÁLNÍ

    k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Marockým královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (Sbírka mezinárodních smluv č. 83/2006)

  • Pokyn D - 304

    FZ č. 1/2007

    AKTUÁLNÍ

    k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Ázerbájdžánské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, včetně Protokolu k ní (Sbírka mezinárodních smluv č. 74/2006)

  • Pokyn D - 303

    AKTUÁLNÍ

    Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2006 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění

Aplikační služby