Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-7

k uplatňování osvobození od silniční daně

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

Uplatňování daně z přidané hodnoty v podmínkách organizačních složek zahraničních osob působících na území České republiky

ZRUŠEN POKYNEM D-345

k provádění fyzické likvidace neplatných přísně zúčtovatelných tiskopisů opatřených federální měnou (Kčs)

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-7

k některým změnám v silniční dani v roce 1996

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-10

Postup v systému podvojného účetnictví pro podnikatele při zúčtování vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých uhlovodíkových paliv a maziv spotřebovaných pro výrobu tepla

ZRUŠEN POKYNEM D-345

Pokyn o stanovení lhůt pro uzavření vytýkacího řízení

ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-164

o stanovení dne uskutečnění zdanitelného plnění při prodeji zboží

NEAKTUÁLNÍ

Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty za období od 1. 1. 1995 do 31. 12. 1996

ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-172

Používání směnného kursu v zákoně o dani z přidané hodnoty

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

Uplatňování daně z přidané hodnoty při realizaci zákona č. 222/1994 Sb.

ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-167

Postup při uplatňování zákona o dani z přidané hodnoty v případě úmrtí plátce

ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-163

o uplatňování daně z přidané hodnoty ve výstavbě

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-12

Oznámení k zákonu o daních z příjmů za zdaňovací období 1995

ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-190

k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-12

o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro stanovení základu daně z příjmů fyzických a právnických osob při výpočtu výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty za zdaňovací období roku 1995

NEAKTUÁLNÍ

Rozhodnutí o prominutí některých správních poplatků obecně prospěšným společnostem

NEAKTUÁLNÍ

Rozhodnutí o prominutí soudních poplatků ve věcech rejstříku obecně prospěšných společností

ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-178

Uplatňování daně z přidané hodnoty u finančních činností

NEAKTUÁLNÍ

Sdělení k osobě poplatníka daně silniční