Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

1993

 • Pokyn D - 61

  Finanční zpravodaj č.2/94 Cenový věstník 4/94

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

  Uplatňování daně z přidané hodnoty při přechodu vlastnictví majetku státu na jiné osoby

 • Pokyn D - 60

  Finanční zpravodaj č.2/94 Cenový věstník 4/94

  ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-105

  o uplatňování daně z přidané hodnoty u výkonů veřejného stravování

 • Pokyn D - 59

  Finanční zpravodaj č.8/94 Cenový věstník 4/94

  ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-113

  o uplatňování daně z přidané hodnoty v cestovním ruchu v tuzemsku

 • Pokyn D - 58

  Finanční zpravodaj č.2/94 Cenový věstník 4/94

  ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-168

  o uplatňování daně z přidané hodnoty v mezinárodní přepravě osob

 • Pokyn D - 57

  Finanční zpravodaj č.2/94 Cenový věstník 4/94

  ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-168

  o uplatňování daně z přidané hodnoty v mezinárodní přepravě zboží a peněz

 • Pokyn D - 56

  Finanční zpravodaj č.10-11/93 Cenový věstník 32/93

  ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-106

  o uplatňování daně z přidané hodnoty ve výstavbě

 • Pokyn D - 55

  Finanční zpravodaj č.10-11/93 Cenový věstník 32/93

  ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-64

  Uplatňování daně z přidané hodnoty při úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku a při úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech

 • Pokyn D - 54

  Finanční zpravodaj č.12/93 Cenový věstník 2/94

  ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-101

  Uplatňování DPH u výkonů ubytovacích služeb a stravování v rámci dětské rekreace

 • Pokyn D - 53

  Finanční zpravodaj č.12/93 Cenový věstník 2/94

  ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-102

  Uplatňování daně z přidané hodnoty u výkonů neveřejného ubytování

 • Pokyn D - 52

  Finanční zpravodaj 10-11/1993, Cenový věstník 29/1993, HN

  ZRUŠEN - UKONČENÍM PLATNOSTI

  Nákup, distribuce a prodej tabákových nálepek

 • Pokyn D - 51

  Finanční zpravodaj č.10-11/93 Cenový věstník 25/93

  NEAKTUÁLNÍ

  Rozhodnutí o prominutí DPH při dovozu zboží

 • Pokyn D - 50

  Finanční zpravodaj 10-11/1993, Cenový věstník 32/1993

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

  Obvyklá cena pro účely stanovení základu daně z přidané hodnoty

 • Pokyn D - 49

  Finanční zpravodaj 9/1993, Cenový věstník 9/1993

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

  Uplatnění daně z přidané hodnoty u dovezeného zboží na tzv. dovozní záznam před 1. 1. 1993 s ukončením záznamní lhůty po 1. 1. 1993

 • Pokyn D - 48

  Finanční zpravodaj č.7-8/93

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-12

  Uplatňování Smlouvy o zamezení dvojího zdanění příjmu a majetku fyzických osob č. 30/1979 Sb. a Smlouvy o zamezení dvojího zdanění příjmu a majetku právnických osob č. 49/1979 Sb. vůči státům vzniklým na území bývalého Sovětského svazu.

 • Pokyn D - 47

  Finanční zpravodaj č.7-8/93 + oprava ve FZ 10-11/93

  ZRUŠEN

  Pokyn ministerstva financí ČR o uplatňování smlouvy se SFRJ o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku č. 99/1983 Sb.

 • Pokyn D - 46

  Finanční zpravodaj č.7-8/93

  ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-154

  Postup při zdaňování subjektů se sídlem či bydlištěm v cizině na základě ustanovení § 22 odst. 1 písm. c) a § 22 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

 • Pokyn D - 45

  Cenový věstník 23/1993, HN

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-10

  Úprava pokynů k vyplňování přiznání ke spotřebním daním

 • Pokyn D - 43

  Finanční zpravodaj č.7-8/93 Cenový věstník 23/93

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

  Uplatňování daně z přidané hodnoty u přepravy zboží a peněz v tuzemsku

 • Pokyn D - 42

  Finanční zpravodaj č.7-8/93 Cenový věstník 23/93

  ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-182

  Uplatňování daně z přidané hodnoty při poskytování služeb lázeňské péče

 • Pokyn D - 41

  Finanční zpravodaj č.7-8/93

  NEAKTUÁLNÍ

  Rozhodnutí o prominutí nedoplatků daně z objemu mezd a odměn a souvisejícího příslušenství za rok 1992

 • Pokyn D - 40

  Finanční zpravodaj č.7-8/93

  AKTUÁLNÍ

  Výklad ke zdaňování poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 a § 17 odst. 5 z příjmů uvedených v § 22 odst. 1 písm. d) bod 1 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů ve znění zákonů č. 35/1993 Sb., č. 96/1993 Sb. a č. 157/1993 Sb. (tzv. licenční a jim podobné poplatky).

 • Pokyn D - 39

  Nebylo publikováno

  ZRUŠEN POKYNEM DS-54

  Pokyn o postupu při povolování posečkání daně a splátek na daň

 • Pokyn D - 37

  Nebylo publikováno

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

  Postup pro územní finanční orgány při vracení zkráceného odpočtu DPH u finančního pronájmu   

 • Pokyn D - 36

  nebyl uveřejněn ve FZ

  NEAKTUÁLNÍ

  Rozhodnutí o prominutí spotřební daně

 • Pokyn D - 35

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-10

  o uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 12 odst. 1 písm. b) zákona ČNR č. 587/1992 Sb., a o zúčtování ztrát v systému podvojného účetnictví na základě § 5 odst. 1 písm. e) citovaného zákona

 • Pokyn D - 34

  Finanční zpravodaj č.7-8/93 Cenový věstník 17/93

  ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-55

  o uplatňování daně z přidané hodnoty při úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku a při úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech

 • Pokyn D - 33

  Nebylo publikováno

  NEAKTUÁLNÍ

  Rozhodnutí o uplatňování daně z přidané hodnoty při poskytování služeb do zahraničí

 • Pokyn D - 32

  Finanční zpravodaj č.7-8/93

  NEAKTUÁLNÍ

  Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně za období od 1. 1. 1993 do 30. 4. 1993

 • Pokyn D - 31

  Finanční zpravodaj č.7-8/93

  ZRUŠEN POKYNEM D-345

  Pokyn o jednotném postupu při poskytování náhrad nákladů řízení podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků

 • Pokyn D - 30

  Nebylo publikováno

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

  o uplatňování nároku na odpočet daně z přidané hodnoty u bytových družstev

 • Pokyn D - 29

  Finanční zpravodaj č.6/93 Cenový věstník 17/93

  ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-86

  Pokyn o uplatňování daně z přidané hodnoty ve zdravotnictví

 • Pokyn D - 28

  Nebylo publikováno

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-12

  Postup pro přenos osvobození od placení důchodové daně, uplatněného na základě opatření ministerstva financí ČR č.j. 153/47 630/1991 nebo jím vydaných individuálních rozhodnutí na nástupnické subjekty poplatníků osvobozených od placení této daně, případně odvodu ze zisku nebo zemědělské daně ze zisku

 • Pokyn D - 26

  o uplatňování daně z přidané hodnoty u výkonů veřejného stravování

  ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-60

  o uplatňování daně z přidané hodnoty u výkonů veřejného stravování

 • Pokyn D - 25

  Finanční zpravodaj č. 6/93 Cenový věstník 15/93

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

  o uplatňování daně z přidané hodnoty u leasingu

 • Pokyn D - 23

  Nebylo publikováno

  NEAKTUÁLNÍ

  Rozhodnutí podle ust. § 96 odst. 2 písm. a) zákona č. 337/1992 Sb. (nevyměření a nevybrání DPH)

 • Pokyn D - 22

  Finanční zpravodaj č. 5/93 Cenový věstník 12/93

  NEAKTUÁLNÍ

  Rozhodnutí o prominutí DPH u zboží a nemovitostí, které jsou předmětem smlouvy o finančním pronájmu

 • Pokyn D - 21

  Finanční zpravodaj č. 5/93

  AKTUÁLNÍ

  Opatření MF ČR ke zdaňování úroků z mezibankovních úvěrových operací

 • Pokyn D - 20

  Finanční zpravodaj č. 5/93 Cenový věstník 12/93

  ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-59

  o uplatňování daně z přidané hodnoty v cestovním ruchu v tuzemsku

 • Pokyn D - 19

  Finanční zpravodaj č. 5/93

  NEAKTUÁLNÍ

  Rozhodnutí o prominutí správního poplatku

 • Pokyn D - 18

  Finanční zpravodaj č. 5/93 Cenový věstník 12/93

  ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-58

  o uplatňování daně z přidané hodnoty v mezinárodní přepravě osob

 • Pokyn D - 17

  Finanční zpravodaj č. 5/93 Cenový věstník 12/93

  ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-57

  o uplatňování daně z přidané hodnoty v mezinárodní přepravě zboží a peněz

 • Pokyn D - 16

  Finanční zpravodaj č. 5/93 Cenový věstník 11/93

  ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-56

  o uplatňování daně z přidané hodnoty ve výstavbě

 • Pokyn D - 15

  Finanční zpravodaj 5/1993, Cenový věstník 8/1993 a 12/1993, HN

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

  o uplatňování daně z přidané hodnoty při nákupu zboží za účelem jeho dalšího prodeje v nezměněném stavu

 • Pokyn D - 14

  Nebylo publikováno

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-14

  Technická realizace převodu výnosu daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků do územních rozpočtů

 • Pokyn D - 13

  Nebylo publikováno

  NEAKTUÁLNÍ

  Rozhodnutí o prominutí spotřební daně ze surového drožďárenského lihu

   

 • Pokyn D - 11

  Nebylo publikováno

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

  Seznam neplatných celních razítek použitých při falšování celních dokladů

 • Pokyn D - 10

  Finanční zpravodaj 2-3/1993, Cenový věstník 8/1993

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

  Neuplatnění nároku na odpočet daně

 • Pokyn D - 8

  Finanční zpravodaj č. 2-3/93

  NEAKTUÁLNÍ

  Rozhodnutí o prominutí daně silniční

 • Pokyn D - 6

  Nebylo publikováno

  NEAKTUÁLNÍ

  Rozhodnutí podle ust. § 96 odst. 2 písm. a) zákona č. 337/1992 Sb. (nevyměření a nevybrání DPH a spotřební daně) 

 • Pokyn D - 3

  Nebylo publikováno

  NEAKTUÁLNÍ

  Rozhodnutí o prominutí penále a úroků v souvislosti s oddělením měny

 • Pokxn D - 1

  Nebylo publikováno

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

  k vyřizování žádostí o navrácení lhůty v předešlý stav u registrace k dani z přidané hodnoty při přechodu na nový systém daně

Aplikační služby