Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

Uplatňování daně z přidané hodnoty při přechodu vlastnictví majetku státu na jiné osoby

ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-105

o uplatňování daně z přidané hodnoty u výkonů veřejného stravování

ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-113

o uplatňování daně z přidané hodnoty v cestovním ruchu v tuzemsku

ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-168

o uplatňování daně z přidané hodnoty v mezinárodní přepravě osob

ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-168

o uplatňování daně z přidané hodnoty v mezinárodní přepravě zboží a peněz

ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-106

o uplatňování daně z přidané hodnoty ve výstavbě

ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-64

Uplatňování daně z přidané hodnoty při úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku a při úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech

ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-101

Uplatňování DPH u výkonů ubytovacích služeb a stravování v rámci dětské rekreace

ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-102

Uplatňování daně z přidané hodnoty u výkonů neveřejného ubytování

ZRUŠEN - UKONČENÍM PLATNOSTI

Nákup, distribuce a prodej tabákových nálepek

NEAKTUÁLNÍ

Rozhodnutí o prominutí DPH při dovozu zboží

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

Obvyklá cena pro účely stanovení základu daně z přidané hodnoty

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

Uplatnění daně z přidané hodnoty u dovezeného zboží na tzv. dovozní záznam před 1. 1. 1993 s ukončením záznamní lhůty po 1. 1. 1993

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-12

Uplatňování Smlouvy o zamezení dvojího zdanění příjmu a majetku fyzických osob č. 30/1979 Sb. a Smlouvy o zamezení dvojího zdanění příjmu a majetku právnických osob č. 49/1979 Sb. vůči státům vzniklým na území bývalého Sovětského svazu.

ZRUŠEN

Pokyn ministerstva financí ČR o uplatňování smlouvy se SFRJ o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku č. 99/1983 Sb.

ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-154

Postup při zdaňování subjektů se sídlem či bydlištěm v cizině na základě ustanovení § 22 odst. 1 písm. c) a § 22 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-10

Úprava pokynů k vyplňování přiznání ke spotřebním daním

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-14

Aktuální pokyny k evidenci a správě daní

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

Uplatňování daně z přidané hodnoty u přepravy zboží a peněz v tuzemsku

ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-182

Uplatňování daně z přidané hodnoty při poskytování služeb lázeňské péče

NEAKTUÁLNÍ

Rozhodnutí o prominutí nedoplatků daně z objemu mezd a odměn a souvisejícího příslušenství za rok 1992

AKTUÁLNÍ

Výklad ke zdaňování poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 a § 17 odst. 5 z příjmů uvedených v § 22 odst. 1 písm. d) bod 1 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů ve znění zákonů č. 35/1993 Sb., č. 96/1993 Sb. a č. 157/1993 Sb. (tzv. licenční a jim podobné poplatky).

ZRUŠEN POKYNEM DS-54

Pokyn o postupu při povolování posečkání daně a splátek na daň

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-8

Zaúčtování plateb daně z nemovitostí u obecních úřadů

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

Postup pro územní finanční orgány při vracení zkráceného odpočtu DPH u finančního pronájmu   

NEAKTUÁLNÍ

Rozhodnutí o prominutí spotřební daně

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-10

o uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 12 odst. 1 písm. b) zákona ČNR č. 587/1992 Sb., a o zúčtování ztrát v systému podvojného účetnictví na základě § 5 odst. 1 písm. e) citovaného zákona

ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-55

o uplatňování daně z přidané hodnoty při úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku a při úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech

NEAKTUÁLNÍ

Rozhodnutí o uplatňování daně z přidané hodnoty při poskytování služeb do zahraničí

NEAKTUÁLNÍ

Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně za období od 1. 1. 1993 do 30. 4. 1993

ZRUŠEN POKYNEM D-345

Pokyn o jednotném postupu při poskytování náhrad nákladů řízení podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

o uplatňování nároku na odpočet daně z přidané hodnoty u bytových družstev

ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-86

Pokyn o uplatňování daně z přidané hodnoty ve zdravotnictví

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-12

Postup pro přenos osvobození od placení důchodové daně, uplatněného na základě opatření ministerstva financí ČR č.j. 153/47 630/1991 nebo jím vydaných individuálních rozhodnutí na nástupnické subjekty poplatníků osvobozených od placení této daně, případně odvodu ze zisku nebo zemědělské daně ze zisku

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-8

Převody daně z nemovitostí do rozpočtu obcí

ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-60

o uplatňování daně z přidané hodnoty u výkonů veřejného stravování

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

o uplatňování daně z přidané hodnoty u leasingu

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-12

Přehled o opatřeních ministerstev financí o povolování úlev

NEAKTUÁLNÍ

Rozhodnutí podle ust. § 96 odst. 2 písm. a) zákona č. 337/1992 Sb. (nevyměření a nevybrání DPH)

NEAKTUÁLNÍ

Rozhodnutí o prominutí DPH u zboží a nemovitostí, které jsou předmětem smlouvy o finančním pronájmu

AKTUÁLNÍ

Opatření MF ČR ke zdaňování úroků z mezibankovních úvěrových operací

ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-59

o uplatňování daně z přidané hodnoty v cestovním ruchu v tuzemsku

NEAKTUÁLNÍ

Rozhodnutí o prominutí správního poplatku

ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-58

o uplatňování daně z přidané hodnoty v mezinárodní přepravě osob

ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-57

o uplatňování daně z přidané hodnoty v mezinárodní přepravě zboží a peněz

ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-56

o uplatňování daně z přidané hodnoty ve výstavbě

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

o uplatňování daně z přidané hodnoty při nákupu zboží za účelem jeho dalšího prodeje v nezměněném stavu

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-14

Technická realizace převodu výnosu daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků do územních rozpočtů

NEAKTUÁLNÍ

Rozhodnutí o prominutí spotřební daně ze surového drožďárenského lihu

 

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-10

Spotřební daň u surového zemědělského lihu a lihu rafinovaného

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

Seznam neplatných celních razítek použitých při falšování celních dokladů

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

Neuplatnění nároku na odpočet daně

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-7

Rozhodnutí o stanovení poplatníka daně silniční

NEAKTUÁLNÍ

Rozhodnutí o prominutí daně silniční

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-7

o jednotném výkladu zákona o silniční dani

NEAKTUÁLNÍ

Rozhodnutí podle ust. § 96 odst. 2 písm. a) zákona č. 337/1992 Sb. (nevyměření a nevybrání DPH a spotřební daně) 

ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-219

k registraci daňových subjektů

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-7

za účelem jednotného provádění zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční

NEAKTUÁLNÍ

Rozhodnutí o prominutí penále a úroků v souvislosti s oddělením měny

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-14

Zablokování převodů z některých účtů státních příjmů

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

k vyřizování žádostí o navrácení lhůty v předešlý stav u registrace k dani z přidané hodnoty při přechodu na nový systém daně