Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

První rok s EET v Jihočeském kraji

15. 12. 2017 Tisková zpráva

Ing. Jana Králová a por. Mgr. Emanuel Breicha tiskoví mluvčí za FÚ a CÚ pro Jihočeský kraj

První rok s elektronickou evidencí tržeb je za námi. V Jihočeském kraji bylo k 13. prosinci tohoto roku vydáno 13 049 autentizačních údajů pro přístup ke správě účtu EET.

Za rok fungování EET od 1. prosince 2016 do 13. prosince 2017 bylo v Jihočeském kraji provedeno 4 260 kontrol dodržování povinností zákona o evidenci tržeb, z toho 3 786 kontrol bylo provedeno Finanční správou a 474 kontrol Celní správou České republiky. Kontroloři Finanční i Celní správy ČR našli pochybení ve zhruba 26 % případů. V jednom případě přistoupili pracovníci Celní správy ČR k uzavření provozovny. Při opakovaných kontrolách totiž zjistili, že si poplatník nevyzvedl potřebné autentizační údaje a neevidoval tedy tržby.

Kontroly probíhají formou kontrolních nákupů, přičemž se mezi nejčastější pochybení řadí nevydání účtenky a nezaevidování tržby. Finanční správa v Jihočeském kraji udělila formou příkazu na místě 142 pokut v celkové částce 506 000 korun. Naopak pochybení o nevyvěšení informačního oznámení o evidování tržeb a používaném režimu, které bylo často zjišťováno po náběhu obou fází evidence tržeb, se v současné době již téměř nevyskytují a je pokutováno nejvýše „napomenutím“. Pracovníci Celního úřadu pro Jihočeský kraj poplatníkům ve sledovaném období uložili celkem 29 pokut v celkové výši 265 100 korun.

Nejvyšší pokuta v Jihočeském kraji byla udělena Finančním úřadem pro Jihočeský kraj ve výši 150 000 korun. Stejně vysokou pokutu udělili v jednom případě i pracovníci Celního úřadu pro Jihočeský kraj.

Jednalo se o závažné porušení zákona o evidenci tržeb, kdy bylo při kontrole opakovaně zjištěno, že si podnikatel nepožádal o autentizační údaje, ale na vydávaných účtenkách uváděl fiktivní fiskální identifikační kód (FIK) a fiktivní bezpečností kód poplatníka (BKP).