Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Úředníci Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj přebírají daňová přiznání na městských a obecních úřadech

6. 3. 2017 Tisková zpráva

Ing. Petra Homolová vedoucí Oddělení sekretariátu ředitele, tisková mluvčí Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj

Zaměstnanci Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj vyjíždí ode dneška za občany do vybraných obcí kraje, aby tam poskytovali informace i tiskopisy přiznání k dani z příjmů fyzických osob a vyplněné přiznání od občanů v obcích osobně přebírali. Nejčastěji je najdete v prostorách městských a obecních úřadů. Dnes aktuálně ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Postupně zavítají zaměstnanci územních pracovišť finančního úřadu do 12 obcí Moravskoslezského kraje, z toho do čtyř obcí, kde bývá zájem o osobní konzultace a osobní předání daňového přiznání největší (do Vítkova, Rýmařova, Vrbna pod Pradědem a do Frenštátu pod Radhoštěm) zavítají úředníci opakovaně.

Posledním dnem lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2016 je pondělí 3. dubna 2017. Uloží-li však fyzická osoba před uplynutím této lhůty u místně příslušného správce daně plnou moc udělenou daňovému poradci ke zpracování a podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2016 nebo má-li fyzická osoba dle zákona o účetnictví povinnost ověřit účetní závěrku auditorem, podává daňové přiznání ve lhůtě do 3. července 2017. Ve lhůtě pro podání daňového přiznání je daň také splatná.

Poplatníci, kteří dávají přednost osobnímu předání daňového přiznání na podatelnách územních pracovišť finančního úřadu, mohou využít rozšířené úřední hodiny podatelen, a to od 27. března do 31. března od 8:00 do 17:00 hodin a v poslední den lhůty 3. dubna od 8:00 do 18:00 hodin.

Novinkou letošního roku je zjednodušený dvoustránkový tiskopis přiznání k dani z příjmů fyzických osob, který mohou využít občané, kteří neměli v uplynulém roce 2016 jiné druhy zdanitelných příjmů než příjem ze závislé činnosti (tj. pobírali pouze příjmy od zaměstnavatelů).

K podání daňového přiznání však návštěva územního pracoviště finančního úřadu ani osobní předání úředníkovi není nutné.

Tiskopisy daňového přiznání včetně všech jeho příloh, pokyny k vyplnění tiskopisů, informace potřebné ke správnému vyplnění tiskopisů, odpovědi na nejčastější dotazy veřejnosti k problematice daně z příjmů fyzických osob a stanoviska Finanční správy ČR jsou k dispozici na www.financnisprava.cz.

Nejsnadněji lze přiznání vyplnit a podat elektronicky prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro Finanční správu na Daňovém portálu na www.daneelektronicky.cz. Vyplnění elektronického formuláře je usnadněno automatickými nápovědami, součty a kontrolami.

V případě, že uživatel aplikace v průběhu vyplňování elektronického formuláře zjistí, že nemá dostatek informací a podkladů pro správné vyplnění daňového přiznání, lze pracovní verzi elektronického formuláře uložit a kdykoliv později se k ní vrátit použitím volby „Načtení souboru“. Vyplňování elektronického tiskopisu lze výrazně urychlit využitím volby „Průvodce“. Umožněn je také tisk vyplněného daňového přiznání.

Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnou datovou schránku nebo má-li zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podávat daňová přiznání (ale i jiná zákonem vyjmenovaná podání) elektronicky, datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně.

Jakými způsoby lze elektronická podání učinit? Nejsnadněji pomocí aplikace Elektronická podání pro Finanční správu na www.daneelektronicky.cz, ve které je po vyplnění elektronického formuláře nutno učinit jeden z těchto kroků:

  • vyplnit a odeslat podání opatřené kvalifikovaným elektronickým podpisem,
  • vyplnit a odeslat podání s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky,
  • vyplnit a vložit podání v patřičné struktuře a tvaru do své datové schránky, poté prostřednictvím své datové schránky datovou zprávou odeslat správci daně.

 

Obec/Město

Den

Hodina

Místo 

 Krmelín 8. 3. 2017  12:00 - 17:00 hod  budova obecního úřadu
 Morávka 8. 3. 2017  12:00 - 17:00 hod  budova obecního úřadu
 Hnojník 13. 3. 2017  9:00 - 17:00 hod.  budova obecního úřadu
 Jablunkov 13. 3. 2017  9:00 - 17:00 hod.  budova obecního úřadu
 Mosty u Jablunkova 15. 3. 2017  9:00 - 17:00 hod.  budova obecního úřadu
 Vítkov 9. 3. 2017  8:00 - 17:00 hod.  Městský úřad
 Vítkov 16. 3. 2017  8:00 - 17:00 hod.  Městský úřad
 Rýmařov 31. 3. 2017  8:00 - 13:00 hod.  Středisko volného času
 Rýmařov 3. 4. 2017  12:00 - 17:00 hod  Středisko volného času
 Vrbno pod Pradědem 31. 3. 2017  8:00 - 13:00 hod.  Městský úřad
 Vrbno pod Pradědem 3. 4. 2017  12:00 - 17:00 hod  Městský úřad
 Studénka 15. 3. 2017  8:00-11:30 12:30-16:00  Městský úřad
 Bílovec 15. 3. 2017   8:00-11:00 12:00-16:00  Městský úřad
 Odry 15. 3. 2017  8:00-11:30 12:00-16:00  Městský úřad
 Frenštát pod Radhoštěm 6. 3. 2017  8:00-12:00 13:00-17:00  Městský úřad
 Frenštát pod Radhoštěm 8. 3. 2017  8:00-12:00 13:00-17:00  Městský úřad