Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Daň z příjmů fyzických osob a vznik přeplatku

3. 3. 2017 Tisková zpráva

Ing. Jana Králová tisková mluvčí

Finanční úřad pro Jihočeský kraj upozorňuje daňovou veřejnost na pravidla při vracení přeplatku daně z příjmů fyzických osob vyplývající z daňového řádu.

Pro vrácení přeplatku je stanovena třicetidenní lhůta, která začíná běžet až po vyměření daně. Aktuálně podávaná přiznání k dani z příjmů budou vyměřena ke dni 3. dubna 2017. Nebude-li důvod k zahájení postupu k odstranění pochybností a následující den začne třicetidenní lhůta běžet, uplyne dnem 3. května 2017. Takže v případě, že na základě včas podaného přiznání k dani z příjmů vznikne vratitelný přeplatek, bude poplatníkovi nejpozději do 3. května vrácen. Upozorňujeme, že za den vrácení přeplatku se považuje den, kdy došlo k odepsání částky z účtu finančního úřadu.

Finanční úřad dále upozorňuje poplatníky, kteří jsou u správce daně registrováni, tedy obdrželi „Osvědčení o registraci“, že jsou povinni určit k vrácení přeplatku jeden z bankovních účtů uvedených v registraci.

Pokud bude registrovaný daňový subjekt žádat o vrácení přeplatku na účet, který v registračních údajích neoznámil (správce daně jej nemá v registru), je nezbytné, aby tak učinil do doby vzniku přeplatku. Registraci podléhají účty, na nichž jsou soustředěny prostředky z podnikatelské činnosti a jsou využívány k ekonomické činnosti. Za tím účelem poplatník podá u správce daně tiskopis „Oznámení o změně registračních údajů“, který nalezne v Daňovém portálu (Elektronické formuláře – Registrace – Oznámení o změně registračních údajů) nebo zde jako dokument formátu PDF.

V případě, že poplatník má u správce daně registrovaný účet, nemůže požadovat vrácení vratitelného přeplatku poštovním poukazem nebo na jiný neregistrovaný účet.