Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

V úterý 31. ledna skončí lhůta pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2017 a také možnost přihlásit se k placení této daně na rok 2017 prostřednictvím SIPO

11. 1. 2017 Tisková zpráva

Ing. Petra Homolová tisková mluvčí pro Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj

Povinnost podat přiznání se týká především nových vlastníků pozemků, zdanitelných staveb, bytových a nebytových jednotek (včetně majitelů bytových jednotek převedených v roce 2016 z družstevního do osobního vlastnictví).

Do daňového přiznání se uvádí všechny zdanitelné stavby (budovy nebo vybrané inženýrské stavby), bytové a nebytové jednotky, které se nachází se na území Moravskoslezského kraje. Rozhodný je stav vlastnictví k nemovité věci k 1. 1. 2017.

Zpozornět by ale měli také vlastníci nemovitostí, kteří v roce 2016 všechny nemovitosti nebo část svých nemovitostí umístěných v Moravskoslezském kraji prodali, darovali nebo je jiným způsobem převedli na nové vlastníky. Také bývalým vlastníkům nemovitých věcí totiž zákon ukládá povinnost komunikovat s finančním úřadem, a to buď formou podání daňového přiznání (pokud byli ke dni 1. 1. 2017 vlastníky jiných nemovitých věcí v obvodu územní působnosti Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj) nebo formou písemného oznámení, že v roce 2016 přestali být vlastníky nemovitých věcí a nadále již nejsou vlastníky žádné nemovité věci ani poplatníky daně za nemovité věci v obvodu územní působnosti FÚ pro Moravskoslezský kraj.

Důvodem pro podání daňového přiznání je i provedená digitalizace katastrálních území, která proběhla v roce 2016. Tímto úkonem ve většině případů dochází ke změně poplatníka u parcel pronajatých zemědělským subjektům, dále ke změně číslování a ke změně výměry parcel.

Pokud vlastník nemovité věci, která se nachází v Moravskoslezském kraji, podával přiznání k dani z nemovitých věcí Finančnímu úřadu pro Moravskoslezský kraj v uplynulých letech a nezměnily se skutečnosti rozhodné pro výpočet daně, daňové přiznání znovu nepodává. Skutečnost, že došlo ke změně stanovené ceny půdy nebo výše místního koeficientu není sama o sobě důvodem pro podání daňového přiznání.

Vlastník nemovité věci umístěné na území Moravskoslezského kraje, který tuto nemovitou věc zahrnul do přiznání k dani z nemovitostí podaného v uplynulých letech, má povinnost podat daňové přiznání zejména, pokud realizoval přístavbu, nástavbu nebo naopak části stavby zlikvidoval, v případech, kdy došlo ke změně výměry jeho pozemků nebo ke změně druhu pozemku, zvýšení počtu nadzemních podlaží apod.

Obce mohou obecně závaznou vyhláškou pro všechny nemovitosti na území obce stanovit jeden místní koeficient ve výši 2 až 5. Tímto koeficientem se pak násobí daň poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, zdanitelných staveb nebo jednotek, případně jejich souhrny (s určitými výjimkami). Pro rok 2017 využilo možnosti stanovit místní koeficient 46 obcí v Moravskoslezském kraji.

Celkem 32 obcí kraje stanovilo koeficient ve výši dvě, šest obcí stanovilo koeficient ve výši tři a šest obcí stanovilo místní koeficient v maximální výši pět (Stonava, Palkovice, Žabeň, Bílá, Čeladná a Staré Hamry). Dvě obce stanovily koeficient ve výši čtyři (Oprechtice, Paskov).

Podrobné informace o místních koeficientech stanovených obcemi v Moravskoslezském kraji naleznete v příloze této tiskové zprávy a na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj.

V případě nejasností či pochybností ohledně správné výše daně z nemovitých věcí doporučuje finanční úřad seznámit se podrobněji se všemi informacemi a novinkami na www.financnisprava.cz .

Finanční úřad doporučuje využít k vyplnění i k podání daňového přiznání elektronickou aplikaci na adrese www.daneelektronicky.cz, kde lze tiskopis Přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2017 vyplnit automatizovaně s nápovědami, kontrolami, automatickými součty a také jej lze vytisknout.

Má-li občan (nebo jiný daňový subjekt či jeho zástupce) zpřístupněnou datovou schránku nebo má-li zákonnou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen daňové přiznání podat datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně, tj. prostřednictvím aplikace Elektronická podání na www.daneelektronicky.cz. Dílčí daňové přiznání k dani z nemovitých věcí se však podává pouze v listinné podobě.

Pro občany, kteří nemají zpřístupněnou datovou schránku a dávají přednost ručnímu vyplnění přiznání, jsou na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj připraveny tiskopisy daňového přiznání a Pokyny k vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí. Všechny tiskopisy i informace však lze rychle získat také bez osobní návštěvy úřadů na www.financnisprava.cz.

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj připomíná občanům, že daň z nemovitých věcí na rok 2017 je splatná do konce května. I letos občané v průběhu května obdrží do svých poštovních schránek tzv. „daňovou složenku“ s údaji potřebnými pro zaplacení daně z nemovitých věcí. Složenku neobdrží pouze občané, kteří se v minulosti přihlásili k placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO nebo se k placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO ještě přihlásí do konce ledna tohoto roku.

Nová služba pro občany k placení daně z nemovitých věcí

Letos mají občané, kteří se k placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO dosud nepřihlásili, další možnost, jak získat informace nutné k placení daně z nemovitých věcí, a to e-mailem.

Na základě žádosti podané občanem, který je poplatníkem daně z nemovitých věcí, na finanční úřad nejpozději do 15. března 2017 přijde z finančního úřadu občanovi místo složenky e-mail s informacemi potřebnými pro placení daně z nemovitých věcí.

Informace doručené e-mailem obsahují také QR kód, pomocí kterého může občan daň z nemovitých věcí ihned zaplatit přes internetové bankovnictví nebo pomocí mobilních platebních aplikací. Pokud občan požádá o tuto novou službu, nebude mu již do poštovní schránky doručována daňová složenka. Více informací k využití nové služby včetně tiskopisu žádosti naleznete na www.financnisprava.cz.