Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2016

28. 2. 2017 Tisková zpráva

Ing. Jana Králová tisková mluvčí Finančního úřadu pro Jihočeský kraj

Přiznání k dani z příjmů za rok 2016 jsou poplatníci povinni podat nejpozději do pondělí 3. dubna 2017, resp. 3. července, při podání daňového přiznání daňovým poradcem nebo ověření účetní závěrky auditorem. Finanční správa upozorňuje daňovou veřejnost na několik novinek v oblasti daně z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2016.

V případě, že v daňovém přiznání poplatník uplatňuje daňové zvýhodnění na vyživované děti žijící s ním ve společně hospodařící domácnosti na území členského státu EU nebo EHP podle §35c, zákona o dani z příjmů, musí být k daňovému přiznání přiloženo Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění pro účely podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob. V tomto potvrzení plátce uvede, na které děti druhý z poplatníků uplatnil daňové zvýhodnění a v jaké výši.

Poplatník, který prokazatelně v roce 2016 uhradil výdaje za umístění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení, může uhrazenou částku uplatnit jako slevu na dani, tzv. školkovné. Předškolním zařízením se rozumí mateřská škola podle školského zákona, zařízení služby péče o dítě v dětské skupině a zařízení péče o dítě předškolního věku provozovaná na základě živnostenského oprávnění. Tuto částku může uplatnit maximálně do výše 9900,- Kč. Slevu lze uplatnit pouze na vyživované dítě poplatníka, žijícího s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti. Pozor, v případě, že byla dětská skupina zaevidována u MPSV nebo živnostenský list vydán až v průběhu roku 2016, lze uplatnit slevu pouze za tu část roku, od kdy tato skutečnost nastala. Výši těchto výdajů potvrdí provozovatel. Nelze si ale odečítat související výdaje jako např. stravné nebo náklady na dopravu.

Další novinka je u poplatníků, mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky (včetně daňových nerezidentů České republiky). Tito poplatníci mohou použít nový tiskopis daňového přiznání č. 255405.

Více informací najdete na internetových stránkách Finanční správy ČR a na každém územním pracovišti finančního úřadu.