Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů se blíží

3. 3. 2017 Tisková zpráva

Bc. Veronika Kotullová vrchní referent

Termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2016 je pondělí 3. dubna 2017. U poplatníků, kteří mají povinnost ověřit účetní závěrku auditorem a u poplatníků, kterým zpracovává přiznání daňový poradce, se lhůta prodlužuje do pondělí 3. července 2017.

Jako každý rok se pracovníci Finanční správy snaží poplatníkům vyjít vstříc, tudíž se letos uskuteční celkem deset výjezdů do obcí v Olomouckém kraji (seznam v příloze), které poplatníkům usnadní podání daňového přiznání. Pracovníci zde budou poskytovat informace potřebné pro řádné vyplnění daňových tiskopisů, informace o změnách v zákoně apod.

Pro poplatníky, kteří budou chtít podat daňového přiznání na příslušném územním pracovišti, budou zajištěny rozšířené úřední hodiny. Úřední hodiny budou rozšířeny v termínu od 27. března 2017 do 31. března 2017 v čase od 8:00 do 17:00 hodin a poslední den lhůty 3. dubna od 8:00 do 17:00 hodin. Podání daňového přiznání lze učinit také elektronicky přes daňový portál, a to buď bez elektronického podpisu (s ručně podepsaným e-tiskopisem), s uznávaným elektronickým podpisem, anebo pomocí ověření identity přihlášením do datové schránky. Dále lze podat daňové přiznání prostřednictvím datové schránky a České pošty, s.p..

Finanční správa upozorňuje, že pokud má poplatník nebo jeho zástupce zpřístupněnou datovou schránku nebo má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podat daňové přiznání pouze a jen elektronicky. Za nedodržení povinné elektronické formy podání hrozí pokuta ve výši 2 000 Kč.

Od letošního roku mohou ti poplatníci, kteří měli v roce 2016 příjmy čistě jen ze závislé činnosti od zaměstnavatele, vyplnit a podat zjednodušený formulář k dani z příjmů fyzických osob, který má jen dvě strany.

Pro placení daní platí stejný termín jako pro podání daňového přiznání, a to nejpozději do 3. dubna 2017. Vzniklou daňovou povinnost lze uhradit bezhotovostním převodem, prostřednictvím poštovní poukázky typu A, dále pomocí poštovní poukázky A – doklad V/DS, která je bezplatná a také v hotovosti na pokladnách územních pracovišť v sídle okresů.

Podrobnější informace naleznete na internetových stránkách Finanční správy ČR.