Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

První rok s EET v Plzeňském kraji

5. 12. 2017 Tisková zpráva

Společná tisková zpráva Celního úřadu pro Plzeňský kraj a Finančního úřadu pro Plzeňský kraj

První rok s elektronickou evidencí tržeb je za námi. V Plzeňském kraji bylo do 30. listopadu 2017 vydáno 10 140 autentizačních údajů pro přístup ke správě účtu EET. Za rok fungování EET od 1. prosince 2016 do 30. listopadu 2017 bylo v Plzeňském kraji provedeno 4 825 kontrol dodržování povinností zákona o evidenci tržeb, z toho 4 214 kontrol bylo provedeno Finanční správou a 611 kontrol Celní správou. Kontroloři Finanční i Celní správy našli pochybení ve zhruba 18 % případů. V Plzeňském kraji nemuseli kontroloři přistoupit ani v jednom případě k uzavření provozovny z důvodu neplnění povinností vyplývajících ze zákona o evidenci tržeb.

Kontroly probíhají formou kontrolních nákupů, mezi nejčastější pochybení se řadí nevydání účtenky a nezaevidování tržby. Naopak pochybení o nevyvěšení informačního oznámení o evidování tržeb a používaném režimu, které bylo často zjišťováno po náběhu obou fází evidence tržeb, se v současné době již téměř nevyskytují.

Nejvyšší pokuta v Plzeňském kraji byla udělena Finančním úřadem pro Plzeňský kraj ve výši 150 000 Kč. Jednalo se o závažné porušení zákona o evidenci tržeb, když kontrolou bylo zjištěno, že podnikatel i při opakované kontrole vydával tzv. předúčtenky. Předúčtenka je forma předběžné účtenky bez patřičných náležitostí podle zákona o evidenci tržeb, zejména pak bez povinných kódů FIK a BKP (resp. PKP a BKP) a podnikatel pak pouze na vyžádání zákazníka vystaví účtenku splňující zákonem stanovené náležitosti.

por. Mgr. Jitka Blahutová

tisková mluvčí CÚ pro Plzeňský kraj

Ing. Michaela Hošťálková

tisková mluvčí FÚ pro Plzeňský kraj