Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Filmový festival se vydařil i po stránce EET

11. 7. 2017 Tisková zpráva

Ing. Čestmír Kubera ředitel Finančního úřadu pro Karlovarský kraj

Jak významem, tak i ekonomickým potenciálem rozhodně tuto mimořádnou podnikatelskou příležitost nemohla ve spojitosti s konáním 52. Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary opomenout také Finanční správa.

Vzhledem ke kumulaci obchodních aktivit, kterou tato masivní akce po přechodnou dobu v krajském městě přináší, využil karlovarský finanční úřad ke kontrole přesvědčivosti plnění fiskálních povinností také nového institutu elektronické evidence tržeb, a to zejména v segmentu poskytování stravovacích služeb a maloobchodu, které festival kolem sebe tradičně ve velkém počtu soustředí.

Povaze podniku odpovídající zvláštní organizací výkonu dohledové činnosti přizpůsobené provozním hodinám obvyklým v tomto období u dotčených zařízení bylo vedle monitorování momentálních podnikatelských praktik jejich cíleným výběrem realizováno přes tři desítky oficiálních kontrolních nákupů, ze kterých vzešlo celkem 11 závadových nálezů s nutností přistoupit k sankčnímu řízení. V sedmi případech byly řešitelné na místě blokovými pokutami v celkovém objemu 31 tisíc korun. Čtyři případy pak pro jejich povahu budou projednávány ve správním řízení. I přes tato negativní zjištění Finanční úřad pro Karlovarský kraj hodnotí dosahovanou disciplínu podnikatelů pozitivně, stejně jako spolupráci s Městskou policií Karlovy Vary, se kterou bylo postupováno v  součinnosti.

Kontrolu dodržování povinností podle zákona o evidenci tržeb vykonávají finanční úřady prakticky od ledna letošního roku, a to v  souběhu s dalším kompetentním orgánem, kterým jsou celní úřady. V Karlovarském kraji bylo za první pololetí roku společně provedeno 835 místních šetření, ze kterých vzešlo 197 zjištění, u 186 pak bylo přistoupeno k řízení o sankci. Finanční úřad pro Karlovarský kraj za toto období prozatím projednal 50 případů s celkovou předepsanou sankcí ve výši 504 tis. Kč. V této částce jsou zahrnuty i pokuty v objemu 320 tis Kč, které úřad realizoval v rámci celorepublikové kontrolní působnosti mimo hranice svého kraje, zejména pak v oblasti kontroly tržnic.