Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Úspěšná exekuční akce Rallye

8. 6. 2017

Finanční úřad pro Ústecký kraj provedl další úspěšnou exekuční akci pod názvem „RALLYE“, která byla zaměřená na aktuální dlužníky fyzické osoby, kteří a ani po intervenci správce daně dluh nezaplatili dobrovolně. Výše evidovaného dluhu vůči správci daně dosáhla řádu statisíců korun a zároveň byl u těchto dlužníků detekován movitý majetek v podobě motorových a přípojných vozidel.

Do exekuční akce se zapojila všechna pracoviště Finančního úřadu pro Ústecký kraj. V průběhu 3 dnů, na něž byla exekuční akce plánována, navštívili pracovníci celkem 46 daňových subjektů - dlužníků napříč celým Ústeckým krajem. Celkově byla vybrána hotovost ve výši 1,9 mil. korun a zabavené movité věci v částce přesahující 680 tisíc korun.

Výsledek akce svědčí o zlepšující se morálce daňových dlužníků a o změně v jejich chování v případě, kdy se u nich objeví daňový exekutor. Většina dlužníků raději svůj dluh vyplatí, místo aby se podrobila daňové exekuci a s ní spojených dalších exekučních nákladů a dalších starostí. Mezi dlužníky byli vybráni i tací, kteří mají u správce daně evidovány nedoplatky dlouhodobě, kteří dle svých slov „čekali, zda se správce daně přihlásí“. Finanční úřad pro Ústecký kraj bude v těchto exekučních akcích i nadále pokračovat, a jeho pozornost se zaměřuje na všechny druhy dlužníků, tedy těch s vysokými nedoplatky, tak na dlužníky s nedoplatky středního rozsahu i nedoplatky „drobné“. Proto vyzýváme každého, kdo má vůči správci daně evidován nedoplatek, aby nečekal, až se správce daně „přihlásí“ a pokusil se tento dluh aktivně se správcem daně řešit. Takovýmto přístupem si dlužník může zpomalit navyšování svého dluhu, např. o část procentuálního zvýšení úroku z prodlení, o exekuční náklady v podobě exekučních nákladů na nařízení exekuce, hotové výdaje apod.