Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Úspěšná exekuční akce Rallye

8. 6. 2017 Tisková zpráva

Ing. Radim Vlačiha tiskový mluvčí Finančního úřadu pro Ústecký kraj

Finanční úřad pro Ústecký kraj provedl další úspěšnou exekuční akci pod názvem „RALLYE“, která byla zaměřená na aktuální dlužníky fyzické osoby, kteří a ani po intervenci správce daně dluh nezaplatili dobrovolně. Výše evidovaného dluhu vůči správci daně dosáhla řádu statisíců korun a zároveň byl u těchto dlužníků detekován movitý majetek v podobě motorových a přípojných vozidel.

Do exekuční akce se zapojila všechna pracoviště Finančního úřadu pro Ústecký kraj. V průběhu 3 dnů, na něž byla exekuční akce plánována, navštívili pracovníci celkem 46 daňových subjektů - dlužníků napříč celým Ústeckým krajem. Celkově byla vybrána hotovost ve výši 1,9 mil. korun a zabavené movité věci v částce přesahující 680 tisíc korun.

Výsledek akce svědčí o zlepšující se morálce daňových dlužníků a o změně v jejich chování v případě, kdy se u nich objeví daňový exekutor. Většina dlužníků raději svůj dluh vyplatí, místo aby se podrobila daňové exekuci a s ní spojených dalších exekučních nákladů a dalších starostí. Mezi dlužníky byli vybráni i tací, kteří mají u správce daně evidovány nedoplatky dlouhodobě, kteří dle svých slov „čekali, zda se správce daně přihlásí“. Finanční úřad pro Ústecký kraj bude v těchto exekučních akcích i nadále pokračovat, a jeho pozornost se zaměřuje na všechny druhy dlužníků, tedy těch s vysokými nedoplatky, tak na dlužníky s nedoplatky středního rozsahu i nedoplatky „drobné“. Proto vyzýváme každého, kdo má vůči správci daně evidován nedoplatek, aby nečekal, až se správce daně „přihlásí“ a pokusil se tento dluh aktivně se správcem daně řešit. Takovýmto přístupem si dlužník může zpomalit navyšování svého dluhu, např. o část procentuálního zvýšení úroku z prodlení, o exekuční náklady v podobě exekučních nákladů na nařízení exekuce, hotové výdaje apod.