Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Finanční úřad pro Jihočeský kraj reaguje na aktuální situaci

28. 7. 2020 Tisková zpráva

Ing. Jana Králová tisková mluvčí FÚ pro Jihočeský kraj

Na základě Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích č. 1/2020 ze dne 27. července 2020, které stanoví s účinností od 29. července 2020 od 00:00 hodin do odvolání v článku I bodu 1 na území obce Prachatice a území všech obcí, pro které obec Prachatice vykonává rozšířenou působnost zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest, které brání šíření kapének, a to mj. ve všech vnitřních prostorech, mimo bydliště a v článku II bodu 1 zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest, které brání šíření kapének, a to mj. ve všech veřejnosti přístupných vnitřních prostorách úřadů platné i pro zaměstnance při kontaktu s veřejností. Zákaz podle čl. II bodu 1 Nařízení se nevztahuje na zaměstnance, kteří se nacházejí na veřejnosti nepřístupných místech (kanceláře) nebo kteří jsou od veřejnosti oddělení přepážkou.

Na základě výše uvedeného Nařízení ředitel Finančního úřadu pro Jihočeský kraj Ing. Martin Janeček rozhodl, že režim provozu sekcí územních pracovišť bude od 29. července až do odvolání následující:

  • do prostor územních pracovišť Finančního úřadu pro Jihočeský kraj bude umožněn vstup pouze s ochranou dýchacích cest, osoby jsou povinny dodržovat dostatečné rozestupy a další platná hygienická nařízení,
  • územní pracoviště budou fungovat po celý pracovní týden ve stejném režimu, a to plnohodnotně na úrovni „front office“, když tento režim bude probíhat za zvýšených hygienicko - bezpečnostních opatření (desinfekce, ochranné prostředky dýchacích cest, rozestupy, plexi přepážky),
  • do vnitřních prostor budov za úroveň „front office“ bude umožněn vstup pouze ohlášeným klientům za doprovodu pracovníka správce daně, klienti vyčkají na příchod pracovníka ve front office zóně. Toto opatření platí, pokud regulaci pohybu osob po budově umožňuje dispozice budovy územního pracoviště. Režim „front office“ tímto není dotčen.

Vzhledem ke zhoršené epidemiologické situaci v Jihočeském kraji doporučujeme ke komunikaci se správcem daně využívat dálkové formy komunikace (např. www.daneelektronicky.cz, datové schránky).

Daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2019 mohou poplatníci učinit také elektronicky. Formuláře jsou k dispozici na internetových stránkách daňového portálu na adrese www.daneelektronicky.cz. Obsahují vysvětlivky, nápovědy a umožňují provést kontrolu formální správnosti vyplněných řádků daňového přiznání, včetně kontroly úplnosti vyplněného přiznání. Za pomoci této aplikace je možné daňové přiznání odeslat na místně příslušné územní pracoviště elektronicky prostřednictvím daňového portálu, popř. jej mohou vytisknout a použít k platnému podání v listinné podobě. Rovněž je zde možné vytvořit podání v požadovaném formátu k odeslání prostřednictvím datové schránky.

Podrobnější informace jsou dostupné na internetových stránkách Finanční správy www.financnisprava.cz.

Lhůta pro podání daňového přiznání k daním z příjmů u poplatníků daně z příjmů fyzických a právnických osob za rok 2019, v níž je ještě možno bez sankce podat daňové přiznání, uplyne v úterý 18. srpna 2020. V tento den budou mimořádně otevřeny podatelny územních pracovišť Finančního úřadu pro Jihočeský kraj v době od 8:00 hod. do 17:00 hod.

Pokladna bude otevřena na Územním pracovišti v Českých Budějovicích vždy v pondělí a středu od 8:00 15:00 hod., a dále v poslední den termínu pro podání daňového přiznání v úterý dne 18. 8. 2020 od 8:00 15:00 hod.

V případě, že se daňoví poplatníci rozhodnou podat daňové přiznání osobně na územním pracovišti musí být připraveni dodržet zvýšená hygienicko-bezpečností opatření.