Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Finanční úřad pro Karlovarský kraj obnovuje provoz na svých lokálních pracovištích

13. 5. 2020 Tisková zpráva

Ing. Čestmír Kubera ředitel Finančního úřadu pro Karlovarský kraj

Finanční úřad pro Karlovarský kraj od pondělí 18. května obnovuje činnost územních pracovišť v Aši, Kraslicích, Mariánských Lázních a Ostrově. Na okresních pobočkách v Karlových Varech, Sokolově a Chebu se rozšiřuje provozní doba podatelen na každý pracovní den. Nadále ale platí některá omezení a zvýšená hygienická opatření.

Ukončení nouzového stavu umožňuje finančnímu úřadu obnovit činnost územních pracovišť v Aši, Kraslicích, Mariánských Lázních a Ostrově. Nadále ale platí preventivní hygienická opatření.

Po dvou měsících situace dovoluje znovuotevřít pobočková pracoviště Finančního úřadu pro Karlovarský kraj v neokresních městech. Z hlediska dostupnosti se tak rozsah služeb pro veřejnost vrací k normálu a klienti mají od pondělí 18. května 2020 opět možnost na neokresních pobočkách absolvovat osobní kontakt s finančním úřadem v původně zavedeném režimu úředních dní, tedy v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin. Zároveň se odstavuje provoz poštovních schránek FÚ v dotčených městech, které po přechodnou dobu mimořádných vládních opatření zabezpečovaly radnice v Aši, Kraslicích, Mariánských Lázních a Ostrově, a které úspěšně splnily svůj účel, neboť jejich prostřednictvím byly vybrány tisíce daňových podání.

Zároveň se rozšiřuje provozní doba podatelen na okresních pracovištích v Karlových Varech, Sokolově a v Chebu i na ostatní pracovní dny, v úterý a ve čtvrtek od 8:00 do 15:30 hodin, v pátek do 14 hodin.

V každém případě osobní návštěvu objektů úřadoven provázejí nadále platná zvýšená hygienická opatření představující minimálně vstup osob pouze v roušce nebo s jinak adekvátně zakrytými ústy a nosem, dodržování vzájemných rozestupů a dalších provozních omezení nebo pokynů. Oproti tomu k posílení osobní ochrany má veřejnost na místě k dispozici obvyklé desinfekční prostředky a standardem je zvýšená četnost úklidu a ošetření exponovaných míst a prostor. Provoz ostatních částí úřadu než podatelen je nadále omezen, resp. redukován jen na úkony nezbytně nutné a prováděné zvláštním způsobem. Je proto nadále preferován zejména bezkontaktní nebo samoobslužný styk s veřejností a doporučováno využívat prostředky dálkové komunikace.

Ministerstvo financí v souvislosti s dopady nouzového stavu iniciovalo řadu úlevných opatření, mimo jiné i v podobě prodloužení lhůty pro podávání daňových přiznání k dani z příjmů do 1. července. Původní řádný termín připadal na 1.dubna, ve kterém Finanční úřad pro Karlovarský kraj očekával více jak 50 tisíc přiznání a k danému dni jich obdržel o plnou třetinu méně. Na souvisejících žádostech o vrácení přeplatku pak již vyplatil nároky v objemu 300 mil. Kč. Také na jednorázově zavedeném kompenzačním bonusu pro OSVČ účinném od 15. dubna doposud odbavil více jak 16 tisíc žádostí živnostníků a vyplatil částku téměř 350 mil Kč. Přehled a konkrétnější podmínky jednotlivých a dalších opatření jsou k dispozici na internetových stránkách finanční správy v sekci Nouzový stav.