Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Mimořádné prodloužení úředních hodin

17. 8. 2020 Tisková zpráva

Ing. Petra Homolová tisková mluvčí FÚ pro Moravskoslezský kraj

Posledním dnem pro podání přiznání k daním z příjmů za rok 2019 je letos výjimečně úterý 18. srpna 2020. V tento den proto budou na finančním úřadě mimořádně rozšířeny úřední hodiny podatelen (s výjimkou podatelen, které pracují v tzv. režimu 2+2).

V úterý 18. 8. 2020 v době od 8:00 do 17:00 hodin lze přiznání na poslední chvíli osobně podat na:

  • podatelně v sídle Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Na Jízdárně 3162/3 v Ostravě,
  • na podatelnách všech územních pracovišť finančního úřadu, kromě územních pracovišť v Bohumíně, v Českém Těšíně, v Orlové, ve Fulneku a ve Frýdlantě nad Ostravicí, která budou v úterý 18. 8. 2020 pro veřejnost uzavřena.

Ve lhůtě do 18. 8. 2020 musí být daň z příjmů za rok 2019 rovněž uhrazena, tj. připsána na bankovní účet finančního úřadu nebo složena v daňové pokladně finančního úřadu. Proto je v úterý 18. 8. 2020 mimořádně otevřena také daňová pokladna na Územním pracovišti Ostrava I, na ulici Jurečkova č. 940/2 v centru Ostravy, ve které je možno daň v hotovosti zaplatit v době od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hodin.

Finanční úřad upozorňuje, že pokud do 18. srpna 2020 poplatníci nepodají daňové přiznání a neuhradí daň, ačkoliv jim tato povinnost vznikla, budou se jim ze zákona sankce za pozdní podání a pozdní úhradu počítat od původní zákonné lhůty, která uplynula 1. dubna, resp. 1. července, a to až do dne podání daňového přiznání nebo do dne zaplacení daně.

Podrobnější informace, vztahující se k podání přiznání k dani z příjmů, včetně formulářů a informací k jejich vyplnění, jsou dostupné na internetových stránkách Finanční správy.

Pokud má občan nebo jeho zástupce zpřístupněnou datovou schránku nebo má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podat daňové přiznání elektronicky, datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně. Nejsnadněji lze přiznání vyplnit a podat elektronicky prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro Finanční správu na www.daneelektronicky.cz.