Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Změna umístění spisů na územních pracovištích ve vazbě na změnu administrativního členění státu

24. 11. 2020 Tisková zpráva

Ing. Josef Tomek tiskový mluvčí FÚ pro Kraj vysočina

K 1. 1. 2021 nabyde účinnosti nový zákon č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu a prováděcí vyhláška č. 346/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností, území obvodů hlavního města Prahy a příslušnosti některých obcí do jiného okresu.

Ve vazbě na tyto právní předpisy bude obec Věžnice přesunuta pod správní obvod jiné obce s rozšířenou působností: Obec Věžnice spadá do 31. 12. 2020 pod správní obvod obce s rozšířenou působností Jihlava, od 1. 1. 2021 bude tato obec zařazena pod správní obvod obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod.

V návaznosti na tyto změny je nezbytné přesunout spisy daňových subjektů na jiné územní pracoviště Finančního úřadu, a to podle níže uvedených pravidel:

Spisy daňových subjektů, které mají místo pobytu či sídlo v obci Věžnice, resp. spisy k dani z nemovitých věcí, které se nachází v obvodu územní působnosti této obce, se k 1. 1. 2021 přesunou z Územního pracoviště v Jihlavě na Územní pracoviště v Havlíčkově Brodě (adresa: Štáflova 2003, 580 01 Havlíčkův Brod; ID datové schránky: u9tn6i4).

Spisy, týkající se vymáhání daní, daňových subjektů, které mají místo pobytu či sídlo v obci Věžnice, se k 1. 1. 2021 přesunou z Územního pracoviště v Jihlavě na Územní pracoviště v Havlíčkově Brodě.

Místně příslušným správcem daně zůstává i nadále Finanční úřad pro Kraj Vysočina.