Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Žádosti o kompenzační bonus pro OSVČ mohou začít běžet

15. 4. 2020 Tisková zpráva

Ing. Čestmír Kubera tiskový mluvčí FÚ pro Karlovarský kraj

Na finančních úřadech odstartovala vlna vyřizování žádostí o „pětadvacítku“. Během Velikonoc jich v Karlovarském kraji přišlo na dva tisíce. Do přijímání žádostí cestou speciální poštovní schránky se zapojily i radnice v Aši, Kraslicích, Ostrově a Mariánských Lázních.

Ve čtvrtek před Velikonoci oficiálně odstartovala vládní pomoc pro živnostníky v podobě zákona o kompenzačním bonusu, který umožňuje širokému okruhu podnikatelů – fyzických osob žádat přímou finanční podporu až 25 tisíc Kč. Žádosti lze běžně jako dosud podávat písemně nebo zaručenou formou elektronicky na příslušný finanční úřad. Novinkou vysloveně pro tento případ je umožnění podání žádosti také mailem na adresu vyřizujícího územního pracoviště, a to za podmínky, že zasílaná elektronická kopie dokumentu žádosti obsahuje vlastnoruční podpis žadatele. Během prvních čtyř nepracovních dní přijal Finanční úřad pro karlovarský kraj na mailových adresách svých podatelen téměř dva tisíce těchto žádostí.

O tento druh podpory je očekáván eminentní zájem, tomu odpovídají i přípravy na straně finančních úřadů s cílem, co nejdříve žádosti uspokojit, reálně se počítá s lhůtami výplaty do čtyř pěti dní. Právě z kapacitních důvodů byla zákonem dostupnost úřadu mimořádně povolena i cestou zasílání mailových zpráv a podpořena doporučeným vzorem samotné žádosti. V důsledku přetrvávajícího nouzového stavu jsou stále omezeny úřední hodiny pro veřejnost pouze na pondělí a středy od 8 do 11 hodin, kdy lze žádosti i jiné daňové dokumenty odevzdávat přímo na podatelnách okresních pracovišť. Ta ostatní jsou dočasně uzavřena, ale z iniciativy tamních měst Aše, Kraslic, Ostrova a Mariánských Lázní jsou na jejich radnicích a v jejich úředních hodinách k dispozici speciální poštovní schránky finančního úřadu, které jsou pravidelně každý tento úřední den vybírány. Stejné schránky jsou pak k využití v pracovní dny od 8 do 17 hodin před každou budovou okresního pracoviště a poskytují se u nich i aktuálně nejfrekventovanější formulář žádosti.

„Bonusové období bylo stanoveno od 12. března do 30. dubna s výší bonusu 500 Kč za každý kalendářní den, maximálně tak lze dosáhnout na kompenzaci až 25 tisíc korun. Žádat lze na celé období okamžitě, nejpozději však do 30. června, pak tyto nároky zanikají. Pozornost je zapotřebí také věnovat splnění podmínek oprávněné osoby, tyto situace rozpracovávají informace zveřejňované na internetu Finanční správy, příp. Ministerstva financí,“ zdůrazňuje ředitel finančního úřadu Čestmír Kubera.

V Karlovarském kraji se očekává až dvacet tisíc takovýchto žádostí. Pro předběžnou informovanost lze využít speciální odkaz Kompenzace pro OSVČ www.financnisprava.cz/petadvacitka nebo se dotazovat telefonicky na celorepublikové informační lince 225 092 392 nebo na obvyklých telefonních číslech okresních pracovišť v Karlových Varech, Sokolově nebo Chebu.