Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Tiskové zprávy 2020

 • Finanční úřad pro Jihočeský kraj reaguje na aktuální situaci

  Finanční úřad pro Jihočeský kraj

  Na základě Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích č. 1/2020 ze dne 27. července 2020, které stanoví s účinností od 29. července 2020 od 00:00 hodin do odvolání v článku I bodu 1 na území obce Prachatice a území všech obcí, pro které obec Prachatice vykonává rozšířenou působnost zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest, které brání šíření kapének, a to mj. ve všech vnitřních prostorech, mimo bydliště a v článku II bodu 1 zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest, které brání šíření kapének, a to mj. ve všech veřejnosti přístupných vnitřních prostorách úřadů platné i pro zaměstnance při kontaktu s veřejností. Zákaz podle čl. II bodu 1 Nařízení se nevztahuje na zaměstnance, kteří se nacházejí na veřejnosti nepřístupných místech (kanceláře) nebo kteří jsou od veřejnosti oddělení přepážkou.

 • Přerušení dodávky elektrické energie

  Finanční úřad pro Kraj Vysočina

  Finanční úřad pro Kraj Vysočina oznamuje, že dne 22. května 2020 dojde v sídle Finančního úřadu pro Kraj Vysočina a Územního pracoviště v Jihlavě na adrese Tolstého 2, Jihlava v době od 7:30 hod. do 15:00 hod. k přerušení dodávky elektrické energie.

 • Finanční úřad pro Karlovarský kraj obnovuje provoz na svých lokálních pracovištích

  Finanční úřad pro Karlovarský kraj

  Finanční úřad pro Karlovarský kraj od pondělí 18. května obnovuje činnost územních pracovišť v Aši, Kraslicích, Mariánských Lázních a Ostrově. Na okresních pobočkách v Karlových Varech, Sokolově a Chebu se rozšiřuje provozní doba podatelen na každý pracovní den. Nadále ale platí některá omezení a zvýšená hygienická opatření.

 • Obnovení provozu pracovišť FÚ JmK v tzv. režimu 2+2

  Finanční úřad pro Jihomoravský kraj

  Od 18. května obnovuje finanční úřad provoz svých pracovišť v Bučovicích, Mikulově a Moravském Krumlově, jež byla uzavřena po dobu nouzového stavu. Vrací se do tzv. režimu 2+2, tedy otevřeno v pondělí a ve středu vždy od 8 do 17 hodin.

 • Obnovení provozu pracovišť Finanční správy pracujících v režimu 2+2

  Finanční úřad pro Kraj Vysočina

  Finanční úřad pro Kraj Vysočina oznamuje, že k datu 18. května 2020 obnovuje provoz svých územních pracovišť pracujících v režimu 2+2, která byla dočasně uzavřena v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu (usnesení vlády ČR ze dne 12. března 2020 č. 194 o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru a následující prodloužení do 17. května 2020).

 • 410 311 složenek putuje do schránek poplatníků s nemovitými věcmi na území Jihomoravského kraje (tisková zpráva)

  Finanční úřad pro Jihomoravský kraj

  1. červen je posledním dnem lhůty pro zaplacení daně z nemovitých věcí na rok 2020, nebo její první splátky. Od půlky dubna jsou postupně rozesílány složenky na úhradu této daně, kde je na alonži uvedena mimo jiné celková výše daňové povinnosti na rok 2020 a územní pracoviště, kde je uložen daňový spis k dani z nemovitých věcí.

 • Čtvrt miliardy na cestě k osobám samostatně výdělečně činným

  Finanční úřad pro Plzeňský kraj

  Finanční správa přijala v Plzeňském kraji do pátku 17. dubna (včetně) 13.882 žádostí o kompenzační bonus pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které zasáhla opatření proti šíření koronaviru. Ve stejném termínu, tedy do pátku 17. dubna (včetně), byly zadány příkazy k vyplacení 10.257 žádostí v celkové výši 254.550.500,- Kč. Vyřízeny tedy byly už téměř tři čtvrtiny podaných žádostí (73,9 %). Průměrná částka vyplaceného bonusu činila 24.817,- Kč.
  Dalších 794 žádostí ve výši 19.628.500,- Kč je přikázáno k výplatě v pondělním dopoledním termínu (20. dubna 2020).

 • Žádosti o kompenzační bonus pro OSVČ mohou začít běžet

  Finanční úřad pro Karlovarský kraj

  Na finančních úřadech odstartovala vlna vyřizování žádostí o „pětadvacítku“. Během Velikonoc jich v Karlovarském kraji přišlo na dva tisíce. Do přijímání žádostí cestou speciální poštovní schránky se zapojily i radnice v Aši, Kraslicích, Ostrově a Mariánských Lázních.

 • Finanční úřad pro Olomoucký kraj informuje veřejnost o bezkontaktních možnostech podání daňového přiznání

  Finanční úřad pro Olomoucký kraj

  Finanční úřad pro Olomoucký kraj a jeho územní pracoviště v Olomouci, Šternberku, Prostějově, Přerově, Hranicích, Šumperku, Zábřehu na Moravě a Jeseníku žádají poplatníky, kteří chtějí podat daňové přiznání v následujících dnech, aby v maximální možné míře využili elektronickou formu podání.

 • Opatření FÚ pro Ústecký kraj

  Finanční úřad pro Ústecký kraj

  Finanční úřad pro Ústecký kraj, v souvislost s usnesením vlády ze dne 23. března 2020 č. 279, o přijetí krizových opatření, ve vazbě na opatření Ministerstva zdravotnictví z téhož dne, přijímá následující opatření

 • Specializovaný finanční úřad upozorňuje na povinnost ve vazbě na COVID-19 a v souvislosti s nouzovým stavem

  Specializovaný finanční úřad

  V souvislosti s Rozhodnutím primátora Hlavního města Prahy o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na území hl. m. Prahy za nouzového stavu ze dne 17. 3. 2020 č. 2/2020/COV19, je zakázáno veřejnosti vstupovat, pobývat a pohybovat se v prostorách Specializovaného finančního úřadu, umístěných na území hlavního města Prahy, bez ochranných prostředků dýchacích cest (roušky, respirátory, šátky, šály a obdobné tkaniny), zejména v souvislosti s návštěvou podatelny Specializovaného finančního úřadu, která je pro veřejnost otevřena v pondělí a ve středu v době od 8:00 hod. do 11:00 hod.

 • Finanční úřad pro Karlovarský kraj - omezený provoz

  Finanční úřad pro Karlovarský kraj

  Finanční úřad pro Karlovarský kraj od pondělí 16. března realizuje omezující opatření. Neokresní pracoviště (Aš, Mariánské Lázně, Kraslice, Ostrov) jsou dočasně uzavřena. Okresní pracoviště v Karlových Varech, Sokolově a v Chebu jsou otevřena v rozsahu podatelny pouze v pondělí a ve středu od 8 do 11 hodin. Výjezdy na obce i další nadstandardní služby veřejnosti byly zrušeny. K dispozici jsou informační linky v pracovní dny od 9 do 17 hodin.

 • Finanční úřad reaguje na aktuální situaci - zveřejnění úředních hodin

  Finanční úřad pro Královéhradecký kraj

  Finanční úřad pro Královéhradecký kraj upozorňuje, že od pondělí 16. března 2020 budou pracoviště Finančního úřadu (pracoviště v Hradci Králové, Trutnově, Náchodě, Jičíně a Rychnově nad Kněžnou) přístupná pro veřejnost v rozsahu úředních hodin podatelen,

 • Finanční úřad reaguje na aktuální situaci

  Finanční úřad pro Královéhradecký kraj

  Finanční úřad pro Královéhradecký kraj upozorňuje, že od pondělí 16. března 2020 budou pracoviště Finančního úřadu (pracoviště v Hradci Králové, Trutnově, Náchodě, Jičíně a Rychnově nad Kněžnou) přístupná pro veřejnost v rozsahu úředních hodin podatelen. Kontakt s veřejností bude probíhat v prostorách určených správcem daně, především na podatelnách.

 • Aktuální opatření Finanční správy v Plzeňském kraji

  Finanční úřad pro Plzeňský kraj

  Apelujeme na daňovou veřejnost, aby v maximální možné míře komunikovala se správcem daně elektronicky nebo písemně. Informace k daním lze nalézt také na internetových stránkách www.financnisprava.cz. Na webu jsou dostupné také všechny formuláře k daňovým přiznáním.

 • Finanční úřad pro Středočeský kraj s ohledem na aktuální situaci oznamuje veřejnosti omezení provozu na všech svých pracovištích.

  Finanční úřad pro Středočeský kraj

  Od 16. 3.2020 jsou všechna pracoviště v působnosti Finančního úřadu pro Středočeský kraj přístupná veřejnosti v rozsahu úředních hodin podatelen, které jsou nyní stanoveny pouze na úřední dny, tj. pondělí a středu, a to od 8.00 do 11.00 hodin. Kontakt s veřejností bude probíhat pouze v prostorách podatelen.

 • Termín pro podání daňového přiznání pro poplatníky daně z příjmů za rok 2019

  Finanční úřad pro Olomoucký kraj

  1. duben 2020 je posledním dnem lhůty pro odevzdání daňového přiznání pro poplatníky daně z příjmů za rok 2019. Tento den je i posledním dnem lhůty pro úhradu daně. Poplatníci mohou daňové přiznání podat v listinné podobě osobně na podatelnách územních pracovišť finančního úřadu, prostřednictvím poštovní služby nebo elektronicky.

 • Od 5. března vyjíždí úředníci Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj mimo svá pracoviště, aby vybírali přiznání k dani z příjmů fyzických osob ve vybraných obcích

  Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj

  Do prvního dubna, kdy končí lhůta pro podání přiznání, přijedou úředníci do 10 obcí v Moravskoslezském kraji. Do čtyř obcí, kde bývá zájem občanů o osobní konzultace a podání daňového přiznání největší, přijedou úředníci ve dvou termínech.

 • Finanční správa opět vyrazí do terénu

  Finanční úřad pro Jihočeský kraj

  Přiznání k dani z příjmů za rok 2019 jsou poplatníci povinni podat nejpozději do středy 1. dubna 2020. Poplatníkům, kterým přiznání zpracovává daňový poradce, nebo poplatníkům, kteří mají podle zvláštního zákona povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, se lhůta prodlužuje do středy 1. července 2020. To platí v případě, je-li příslušná plná moc k zastupování uplatněna u správce daně před uplynutím neprodloužené lhůty, tj. do 1. dubna 2020 včetně.

 • Přiznání k dani z příjmů za rok 2019

  Finanční úřad pro Kraj Vysočina

  Přiznání k dani z příjmů za rok 2019 jsou poplatníci povinni podat do data 1. 4. 2020.

  Poplatníkům, jimž přiznání zpracovává daňový poradce, nebo poplatníkům, kteří mají podle zvláštního zákona povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, se lhůta prodlužuje do data 1. července 2020. To platí jen, je-li příslušná plná moc k zastupování uplatněna u správce daně před uplynutím neprodloužené lhůty, tj. do 1. dubna 2020 včetně.

 • Informace k dani z nemovitých věcí

  Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj

  V pátek 31. ledna skončí lhůta pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2020 a také možnost přihlásit se k placení této daně na rok 2020 prostřednictvím soustředěné inkasní platby obyvatelstva (SIPO). Z uvedeného důvodu jsou od 20. ledna do 31. ledna mimořádně rozšířeny úřední hodiny na všech 18 územních pracovištích finančního úřadu.

 • Úřední hodiny územních pracovišť finančního úřadu koncem ledna

  Finanční úřad pro Plzeňský kraj

  Finanční úřad pro Plzeňský kraj upravuje kvůli blížící se lhůtě pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí úřední hodiny na svých územních pracovištích. Od pondělí 20. ledna do pátku 31. ledna 2020 budou platit rozšířené úřední hodiny od pondělí do čtvrtka od 8 do 17 h, v pátek od 8 do 14 h.

 • Rozšířené úřední hodiny pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí

  Finanční úřad pro Jihomoravský kraj

  Všichni, kteří jsou povinni podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2020 nejpozději do 31. ledna letošního roku a rozhodnou se odevzdat daňové přiznání osobně na finančním úřadě či na některém z jeho územních pracovišť, mohou od 20. do 31. ledna využít rozšířené úřední hodiny všech územních pracovišť Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj (dřívější finanční úřady) na území Jihomoravského kraje, nad rámec obvyklých úředních hodin v pondělí a ve středu.

Aplikační služby