Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Zaměstnanci Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj vyjíždí od 7. března za občany do vybraných obcí, aby vybírali přiznání k dani z příjmů fyzických osob

6. 3. 2019 Tisková zpráva

Ing. Petra Homolová tisková mluvčí FÚ pro Moravskoslezský kraj

Do prvního dubna, kdy končí lhůta pro podání přiznání, vyjede finanční úřad celkem do 12 obcí v Moravskoslezském kraji. Do tří obcí, kde bývá zájem občanů o osobní konzultace a podání daňového přiznání největší, přijedou úředníci opakovaně.

Starostové vyšli finančnímu úřadu i občanům vstříc a poskytli prostory pro nerušená jednání přímo v budovách městských a obecních úřadů nebo v jejich blízkosti. Tam úředníci na místě kontrolují, zda je daňové přiznání úplné a formálně správné, zda neschází povinné přílohy. Blízkost domova dává občanům možnost scházející listiny rychle doplnit nebo opravit nesprávnosti.

Jako první v kraji budou přiznání od občanů přebírat úředníci z Územního pracoviště v Opavě ve čtvrtek 7. 3. 2019 ve Vítkově. Město je na návštěvu připraveno, na svých webových stránkách již v únoru informovalo občany, že finanční úřad bude daňové přiznání vybírat přímo v místnosti rady města na městském úřadě.

Občané jsou na službu zvyklí. Každoročně vidím, jak přichází podat přiznání na městský úřad, někdy se tvoří i fronty. Lidé jsou rádi, že nemusí jezdit do Opavy“, chválí si spolupráci s finančním úřadem Ing. Pavel Smolka, starosta Vítkova. Vzápětí dodává: „Každý je přece rád, když nemá vůči finančnímu úřadu žádné resty.

Posledním dnem lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2018 je pondělí 1. dubna 2019. Uloží-li však fyzická osoba před uplynutím této lhůty u správce daně plnou moc udělenou daňovému poradci ke zpracování a podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2018, nebo má-li fyzická osoba dle zákona o účetnictví povinnost ověřit účetní závěrku auditorem, podává daňové přiznání ve lhůtě do 1. července 2019. Ve lhůtě pro podání daňového přiznání je daň také splatná.

Občané, kteří dávají přednost osobnímu předání daňového přiznání na podatelnách územních pracovišť finančního úřadu, mohou využít rozšířené úřední hodiny podatelen, a to v době od 25. března do 29. března od 8:00 do 17:00 hodin a v poslední den lhůty v pondělí 1. dubna od 8:00 do 18:00 hodin.

Občané, kteří pobírali v roce 2018 pouze příjmy od zaměstnavatelů, mohou i letos využít zjednodušený dvoustránkový tiskopis přiznání k dani z příjmů fyzických osob (podmínkou je, že tito občané neměli jiné druhy zdanitelných příjmů než příjmy ze závislé činnosti).

K podání daňového přiznání však návštěva územního pracoviště finančního úřadu ani osobní předání úředníkovi nejsou nutné, přiznání je možno podat elektronicky nebo poštovní přepravou.

Pokud má daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnou datovou schránku nebo má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podat daňové přiznání elektronicky, datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně.

Nejsnadněji lze přiznání vyplnit a podat elektronicky prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro Finanční správu na Daňovém portálu na www.daneelektronicky.cz. Vyplnění elektronického formuláře je usnadněno automatickými nápovědami, součty a kontrolami.

Tiskopisy daňového přiznání včetně všech jeho příloh, pokyny k vyplnění tiskopisů, informace potřebné ke správnému vyplnění tiskopisů, odpovědi na nejčastější dotazy veřejnosti k problematice daně z příjmů fyzických osob a stanoviska Finanční správy ČR jsou k dispozici na www.financnisprava.cz.

 

Výjezdy do obcí v Moravskoslezském kraji

 Obec

 Den

 Hodina

 Místo

 Vítkov

 7. 3. 2019

 9:00 - 16:00

 Městský úřad

 Vítkov

 14. 3. 2019

 9:00 - 16:00

 Městský úřad

 Rýmařov

 29. 3. 2019

 8:00 - 13:30

 Středisko volného času, Okružní 10, Rýmařov

 Rýmařov

 1. 4. 2019

 12:00 - 17:00

 Středisko volného času, Okružní 10, Rýmařov

 Vrbno p. Pradědem

 29. 3. 2019

 8:00 - 13:30

 Přístavba MěÚ

 Vrbno p. Pradědem

 1. 4. 2019

 12:00 - 17:00

 Přístavba MěÚ

 Krmelín

 13. 3. 2019

 12:00 - 17:00

 Obecní úřad

 Morávka

 13. 3. 2019

 12:00 - 17:00

 Obecní úřad

 Hnojník

 18. 3. 2019

 9:00 - 16:00 

 Obecní úřad

 Jablunkov

 18. 3. 2019

 9:00 - 16:00

 Městský úřad

 Mosty u Jablunkova

 20. 3. 2019

 9:00 - 16:00

 Obecní úřad

 Bílovec

 11. 3. 2019

 8:00 - 11:00; 12:00 - 16:00

 Městský úřad

 Studénka

 11. 3. 2019

 8:00 - 11:00; 12:00 - 16:00

 Městský úřad

 Odry

 11. 3. 2019

 8:00 - 11:30; 12:30 - 16:00

 Městský úřad

Frenštát p. Radhoštěm

11. 3. 2019

 8:00 - 11:30; 12:30 - 16:00

 Městský úřad