Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Organizační změny na územních pracovištích Finančního úřadu pro Jihočeský kraj

18. 12. 2019 Tisková zpráva

Ing. Jana Králová tisková mluvčí FÚ pro Jihočeský kraj

Od 1. ledna 2020 dojde na 3 územních pracovištích Finančního úřadu pro Jihočeský kraj k organizační změně. Tato organizační změna, nemá vliv na rozsah a dosah služeb, které občanům územní pracoviště doposud poskytují. Žádné územní pracoviště nebude optimalizací zrušeno ani přemístěno do jiného města. Současná dostupnost poskytovaných služeb tak bude zachována a občané nebudou odkázáni na služby jiného územního pracoviště, pouze v souladu s pokynem č. GFŘ-D-41 dojde ke změně umístění spisu.

Územní pracoviště, na kterém
dojde ke změně umístění spisu

Spravující územní pracoviště,
na kterém bude nově umístěn spis

Územní pracoviště v Dačicích Územní pracoviště v Jindřichově Hradci
Komenského 39/5
380 01 DAČICE
Telefon od 1. 1. 2020:
387 722 480
387 722 481

Česká ulice 1284
377 01 JINDŘICHŮV HRADEC
Telefon: 384 353 111

Územní pracoviště v Kaplici Územní pracoviště v Českém Krumlově
Kostelní 124
382 41 KAPLICE
Telefon od 1. 1. 2020:
387 722 470
387 722 471

Vyšehrad 169
381 01 ČESKÝ KRUMLOV
Telefon: 380 760 111

Územní pracoviště v Trhových Svinech Územní pracoviště v Českých Budějovicích
Budovatelská 1009
374 01 TRHOVÉ SVINY
Telefon od 1. 1. 2020:
387 722 460
387 722 461

 F. A. GERSTNERA 1/5
370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE
Telefon: 387 723 111

Poplatníkům se místně příslušný finanční úřad (Finanční úřad pro Jihočeský kraj) nezmění, proto nebudou vydávána žádná nová rozhodnutí o registraci.

Územní pracoviště v Dačicích, Kaplici a Trhových Svinech zůstávají ve svých stávajících prostorech. Budou zde zajištěny standardní činnosti podatelny, poskytování informací ve věcech daní, a to pořizování a ověřování výpisů z digitalizované části spisu v rozsahu Daňové informační schránky, přijetí žádostí a vydávání potvrzení o stavu osobního daňového účtu, poskytování základních informací k oblastem činnosti Finanční správy, distribuce daňových tiskopisů, přidělování autentizačních údajů dle zákona o evidenci tržeb a placení správních poplatků a nedoplatků ve vymáhání prostřednictvím platební karty.

Tyto činnosti budou zajišťovány v úřední dny, tj. v pondělí a ve středu od 08:00 do 17:00 hodin s možným rozšířením v exponovaných obdobích (leden a březen).

Samotné placení daní v hotovosti, lze činit pouze na pobočkách finančního úřadu v okresních městech, a to v úředních dnech pondělí a středa od 8 do 11 hod a od 12 do 15:00 hod. Výjimkou jsou České Budějovice, kde je v těchto uvedených dnech pokladna otevřena od 8 do 15:00 hod. Na každém pracovišti finančního úřadu jsou k dispozici složenky pro úhradu daně a také speciální daňová složenka, jejímž prostřednictvím lze platit pouze vybrané druhy daní u České pošty bez poštovního poplatku – daň z nemovitých věcí, daň z příjmů fyzických osob a daň z nabytí nemovitých věcí.

K 1. 1. 2020 jsou zrušena na Územních pracovištích v Dačicích, Kaplici a Trhových Svinech stará telefonní čísla a zřízena čísla nová (viz tabulka výše).