Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Organizační změny na územních pracovištích Finančního úřadu pro Jihočeský kraj

18. 12. 2019

Od 1. ledna 2020 dojde na 3 územních pracovištích Finančního úřadu pro Jihočeský kraj k organizační změně. Tato organizační změna, nemá vliv na rozsah a dosah služeb, které občanům územní pracoviště doposud poskytují. Žádné územní pracoviště nebude optimalizací zrušeno ani přemístěno do jiného města. Současná dostupnost poskytovaných služeb tak bude zachována a občané nebudou odkázáni na služby jiného územního pracoviště, pouze v souladu s pokynem č. GFŘ-D-41 dojde ke změně umístění spisu.

Územní pracoviště, na kterém
dojde ke změně umístění spisu

Spravující územní pracoviště,
na kterém bude nově umístěn spis

Územní pracoviště v Dačicích Územní pracoviště v Jindřichově Hradci
Komenského 39/5
380 01 DAČICE
Telefon od 1. 1. 2020:
387 722 480
387 722 481

Česká ulice 1284
377 01 JINDŘICHŮV HRADEC
Telefon: 384 353 111

Územní pracoviště v Kaplici Územní pracoviště v Českém Krumlově
Kostelní 124
382 41 KAPLICE
Telefon od 1. 1. 2020:
387 722 470
387 722 471

Vyšehrad 169
381 01 ČESKÝ KRUMLOV
Telefon: 380 760 111

Územní pracoviště v Trhových Svinech Územní pracoviště v Českých Budějovicích
Budovatelská 1009
374 01 TRHOVÉ SVINY
Telefon od 1. 1. 2020:
387 722 460
387 722 461

 F. A. GERSTNERA 1/5
370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE
Telefon: 387 723 111

Poplatníkům se místně příslušný finanční úřad (Finanční úřad pro Jihočeský kraj) nezmění, proto nebudou vydávána žádná nová rozhodnutí o registraci.

Územní pracoviště v Dačicích, Kaplici a Trhových Svinech zůstávají ve svých stávajících prostorech. Budou zde zajištěny standardní činnosti podatelny, poskytování informací ve věcech daní, a to pořizování a ověřování výpisů z digitalizované části spisu v rozsahu Daňové informační schránky, přijetí žádostí a vydávání potvrzení o stavu osobního daňového účtu, poskytování základních informací k oblastem činnosti Finanční správy, distribuce daňových tiskopisů, přidělování autentizačních údajů dle zákona o evidenci tržeb a placení správních poplatků a nedoplatků ve vymáhání prostřednictvím platební karty.

Tyto činnosti budou zajišťovány v úřední dny, tj. v pondělí a ve středu od 08:00 do 17:00 hodin s možným rozšířením v exponovaných obdobích (leden a březen).

Samotné placení daní v hotovosti, lze činit pouze na pobočkách finančního úřadu v okresních městech, a to v úředních dnech pondělí a středa od 8 do 11 hod a od 12 do 15:00 hod. Výjimkou jsou České Budějovice, kde je v těchto uvedených dnech pokladna otevřena od 8 do 15:00 hod. Na každém pracovišti finančního úřadu jsou k dispozici složenky pro úhradu daně a také speciální daňová složenka, jejímž prostřednictvím lze platit pouze vybrané druhy daní u České pošty bez poštovního poplatku – daň z nemovitých věcí, daň z příjmů fyzických osob a daň z nabytí nemovitých věcí.

K 1. 1. 2020 jsou zrušena na Územních pracovištích v Dačicích, Kaplici a Trhových Svinech stará telefonní čísla a zřízena čísla nová (viz tabulka výše).