Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

FÚ pro Moravskoslezský kraj a FÚ pro Olomoucký kraj upozorňují na plánované kontroly ekonomických zaměstnavatelů a agentur práce

12. 6. 2018 Tisková zpráva

společná tisková zpráva FÚ pro Moravskoslezský kraj a FÚ pro Olomoucký kraj

Z činnosti finančních úřadů bylo zjištěno, že v oblasti daně z příjmů ze závislé činnosti někteří plátci neplní níže uvedené povinnosti podle zákona o daních z příjmů. Proto se oba finanční úřady v druhém pololetí 2018 v kontrolní činnosti zaměří na tuto oblast, přičemž předmětem kontroly bude zejména kontrola plnění povinností, uložených zákonem o daních z příjmů a daňovým řádem, tj. vedení všech listin mzdové aj. evidence (např. účetnictví), dle kterých bude ověřena správnost zdanění příjmů zaměstnanců, které jim byly vyplaceny, nebo které obdrželi v souvislosti s výkonem závislé činnosti u plátce daně (zaměstnavatele). Z těchto důvodů finanční úřad doporučuje všem plátcům daně provést kontrolu plnění svých povinností, případně tyto urychleně provést.

V současné době, kdy je v jarních měsících zvýšená poptávka po sezonních zaměstnancích, zejména stavebních dělnících, dochází ke zvýšenému počtu zaměstnávání občanů jak rezidentů (občanů ČR) tak i nerezidentů (cizinců). Zaměstnavatel, který vyplácí zaměstnanci příjem ze závislé činnosti v podobě platu, mzdy, odměny aj. plnění, je povinen zajistit řádné zdanění těchto příjmů podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a to při jejich výplatě, poukázání nebo připsání úhrady ve prospěch poplatníka (zaměstnance) a současně sraženou daň (zálohu na daň) v zákonné, případně stanovené lhůtě odvést na příslušný bankovní účet finančního úřadu.

Poplatník s příjmy ze závislé činnosti je dále podle zákona o daních z příjmů označen jako "zaměstnanec" a plátce příjmu jako "zaměstnavatel".

Zaměstnavatelem se rozumí zejména právní zaměstnavatel, kterým může být jak fyzická, tak i právnická osoba, u kterého zaměstnanci vykonávají práci podle jeho příkazů. Zaměstnavatelem může být rovněž tzv. ekonomický zaměstnavatel (rezident fyzická nebo rezident právnická osoba), u kterého zaměstnanci - nerezidenti (tj. cizinci) vykonávají práci podle jeho příkazů, avšak příjmy za tuto práci jsou na základě smluvního vztahu vypláceny prostřednictvím osoby se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí (tj. zahraničním právním zaměstnavatelem). Specifika pojmu zaměstnavatel a podrobnější úprava této problematiky je obsažena zejména v § 6 odst. 2 a § 38c odst. 2 zákona o daních z příjmů.

V praxi je poptávka po zaměstnancích uspokojována převážně nabídkou prostřednictvím agenturního zaměstnávání, kdy zaměstnavatelem a plátcem daně z příjmů ze závislé činnosti je samotná agentura práce s tuzemským platným povolením podle zákona č. 435/2004, o zaměstnanosti, a kterou lze najít v seznamu agentur práce, vedeného Ministerstvem práce a sociálních věcí. Agenturní zaměstnanec je svým zaměstnavatelem přidělen k uživateli práce. Příjem ze závislé činnosti, plynoucí zaměstnancům ze závislé činnosti vykonávané na území České republiky (u zaměstnance rezidenta v každém případě, u zaměstnance nerezidenta až na ojedinělou výjimku podle zákona o daních z příjmů, případně podle mezinárodní smlouvy o dvojím zdanění), podléhá řádnému zdanění v České republice podle výše uvedeného tuzemského zákona o daních z příjmů.

S povinností zdanění a odvodu daně z příjmů ze závislé činnosti souvisí plnění dalších povinností plátce daně, které jsou vymezeny jak zákonem o daních z příjmů, tak daňovým řádem (zákonem č. 280/2009 Sb.). Mezi tyto patří například:

  • registrační povinnost plátce daně,
  • povinnost podávat daňová tvrzení ve formě vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob,
  • vedení mzdové a jiné evidence,
  • daň srazit a odvést na účet správce daně.

Případné informace k plnění povinností plátců daně, včetně způsobu zdanění příjmů ze závislé činnosti lze nalézt na webových stránkách finanční správy v sekci Daně.

 

 Ing. Petra Homolová
tisková mluvčí Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj
 Mgr. Zuzana Žabčíková
tisková mluvčí Finančního úřadu pro Olomoucký kraj