Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Letos musí být podáno daňové přiznání do 3. dubna

2. 3. 2018 Tisková zpráva

Mgr. Zuzana Žabčíková tisková mluvčí FÚ pro Olomoucký kraj

Termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2017 je úterý 3. dubna 2018. Tento den je zároveň posledním dnem lhůty pro úhradu daně.

Jako každý rok se pracovníci Finanční správy snaží poplatníkům vyjít vstříc, tudíž se letos uskuteční celkem sedm výjezdů do obcí v Olomouckém kraji, které poplatníkům usnadní podání daňového přiznání. Pracovníci zde budou poskytovat informace potřebné pro řádné vyplnění daňových tiskopisů, informace o změnách v zákoně apod.

Pro poplatníky, kteří budou chtít podat daňového přiznání na příslušném územním pracovišti, budou zajištěny rozšířené úřední hodiny. Úřední hodiny budou rozšířeny v termínu od 26. března 2018 do 29. března 2018 v čase od 8:00 do 17:00 hodin a poslední den lhůty 3. dubna 2018 od 8:00 do 18:00 hodin. Podání daňového přiznání lze učinit také elektronicky prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro Finanční správu, která je dostupná na www.daneelektronicky.cz.

Finanční správa upozorňuje, že pokud má daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnou datovou schránku nebo má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podat daňové přiznání pouze elektronicky. A to buď prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro Finanční správu nebo přes datovou schránku.

Poplatníci, kteří měli v roce 2017 příjmy čistě jen ze závislé činnosti od zaměstnavatele, mohou vyplnit a podat zjednodušený formulář k dani z příjmů fyzických osob, který má jen dvě strany. Pokud podávají daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, upozorňujeme na správné předčíslí bankovního účtu, které je 721. Toto předčíslí platí i pro zjednodušený 2stránkový formulář k dani z příjmů fyzických osob.

Vzniklou daňovou povinnost lze uhradit bezhotovostním převodem, prostřednictvím poštovní poukázky typu A, dále pomocí poštovní poukázky A – doklad V/DS, která je bezplatná a také v hotovosti na pokladnách územních pracovišť v sídle okresů.

Podrobnější informace naleznete na internetových stránkách Finanční správy (www.financnisprava.cz).