Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Databáze daňových tiskopisů

Interaktivní formuláře jsou testovány a optimalizovány pro MS Windows od verze 7 a Acrobat Reader 11 a novější.

Neotevírejte PDF soubor přímo ve webovém prohlížeči, formulář nejprve uložte na disk. Klikněte na odkazu pravým tlačítkem myši a zvolte možnost Uložit jako…, Uložit odkaz jako… (název se může mírně lišit v závislosti na Vašem prohlížeči). Stažený soubor poté otevřete přímo v aplikaci Acrobat Reader.

V případě technických problémů s vyplňováním interaktivních tiskopisů použijte kontaktní formulář.

Formuláře - webové aplikace

       


Filtr

Celkem nalezeno 196 výsledků

Daň z příjmů fyzických osob

Registrace
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 5101 Přihláška k registraci pro fyzické osoby 21 PDF   zobrazit
25 5101a Příloha k Přihlášce k registraci (Organizační složky obchodního závodu) 12 PDF    
25 5111 Oznámení o změně registračních údajů 8 PDF   zobrazit
25 5129 Žádost o zrušení registrace 5 PDF   zobrazit
Všeobecné
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 5250 Potvrzení zahr. daň. úřadu k přiznání k dani z příjmů pro poplatníky uvedené v § 2 odst. 3 zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve zn. pozd. předp., pouze pro popl. s daň. rezidencí v čl. státu EU, nebo státu tvořící EHP a týkající se nezd. částí zákl. daně, slev na dani a daň. zvýh. podle § 15, § 35ba, § 35c ZDP 1 PDF    
25 5252 Oznámení o osvobozených příjmech podle § 38v zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů 2 PDF    
25 5254 Oznámení povinné osoby o oznamovaném přeshraničním uspořádání 1 PDF    
25 5255 Oznámení o vstupu do paušálního režimu 1 PDF    
25 5256 Oznámení o nesplnění podmínek pro vstup do paušálního režimu 1 PDF    
25 5257 Oznámení o dobrovolném vystoupení z paušálního režimu 1 PDF    
25 5258 Oznámení o ukončení paušálního režimu 1 PDF    
Vyměřovací řízení
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 5405 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2020 26 PDF PDF zobrazit
25 5405/1 Pokyny k vyplnění Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2020 28 PDF    
25 5405/1a Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2020 - anglická verze 28 PDF    
25 5405/AJ Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2020 - anglická verze 26 PDF    
25 5405/D Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky (včetně daňových nerezidentů České republiky) za zdaňovací období roku 2020 3 PDF PDF zobrazit
25 5405/D/1 Pokyny k vyplnění Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky (včetně daňových nerezidentů České republiky) za zdaňovací období roku 2020 5 PDF    
25 5405/D/1a Pokyny k vyplnění Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky (včetně daňových nerezidentů České republiky) za zdaňovací období roku 2020 - anglická verze 5 PDF    
25 5405/Da Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky (včetně daňových nerezidentů České republiky) za zdaňovací období roku 2020 - anglická verze 3 PDF    
25 5405/P1 Příloha č. 1 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2020 - výpočet dílčího základu daně z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7 zákona) 16 PDF PDF  
25 5405/P1a Příloha č. 1 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2020 - výpočet dílčího základu daně z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7 zákona) - anglická verze 16 PDF    
25 5405/P2 Příloha č. 2 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2020 - výpočet dílčích základů daně z příjmů (§ 9 a § 10 zákona) 16 PDF PDF  
25 5405/P2a Příloha č. 2 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2020 - výpočet dílčích základů daně z příjmů (§ 9 a § 10 zákona) - anglická verze 16 PDF    
25 5405/P3 Příloha č. 3 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2020 - výpočet daně z příjmů ze zdrojů v zahraničí (§ 38f zákona) 16 PDF PDF  
25 5405/P3a Příloha č. 3 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2020 - výpočet daně z příjmů ze zdrojů v zahraničí (§38f zákona) - anglická verze 16 PDF    
25 5405/P4 Příloha č. 4 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2020 8      
25 5405/P6 Příloha k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2020 pro poplatníky uplatňující odčitatelnou položku podle § 34 odst. 1 zákona o daních z příjmů 2 PDF PDF  
25 5405/P6a Příloha k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2020 pro poplatníky uplatňující odčitatelnou položku podle § 34 odst. 1 zákona o daních z příjmů - anglická verze 2 PDF    
25 5405a Samostatný list k Příloze č. 3 Příjmy ze zdrojů v zahraničí - metoda prostého zápočtu daně zaplacené v zahraničí 3 PDF PDF  
25 5405aj Samostatný list k Příloze č. 3 Příjmy ze zdrojů v zahraničí - metoda prostého zápočtu daně zaplacené v zahraničí - anglická verze 3 PDF    
25 5405b Seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění podle § 38f odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 2 PDF PDF  
25 5405ba Seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění podle § 38f odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů - anglická verze 2 PDF    
25 5405c Výpočet částky slev na dani při zaměstnávání zaměstnanců se zdravotním postižením 14 PDF    
25 5405ca Výpočet částky slev na dani při zaměstnávání zaměstnanců se zdravotním postižením - anglická verze 14 PDF    
25 5466 Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob 18 PDF PDF zobrazit
25 5466/1 Pokyny k vyplnění vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob 18 PDF    
25 5466/A Příloha k vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob 14 PDF    
25 5478 Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí podle § 38da zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o daních z příjmů") 16 PDF PDF zobrazit
25 5516 Hlášení plátce daně o provedení srážky zajištění daně ze zdanitelných příjmů 13 PDF PDF  
25 5561 Potvrzení o vyplacených příjmech podle § 10 odst. 1 písm. h) bod 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z těchto příjmů 1 PDF    

Daň z příjmů FO ze závislé činnosti

Registrace
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 5101 Přihláška k registraci pro fyzické osoby 21 PDF   zobrazit
25 5102 Přihláška k registraci pro právnické osoby 22 PDF   zobrazit
25 5105 Přihláška k registraci pro plátcovy pokladny 13 PDF   zobrazit
Všeobecné
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 5241 Žádost podle § 35d odst. 5 zákona o daních z příjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech 11 PDF PDF zobrazit
25 5246 Žádost podle § 35d odst. 9 zákona o daních z příjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku na daňovém bonusu z ročního vyúčtování záloh a daňového zvýhodnění 11 PDF PDF zobrazit
Vyměřovací řízení
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 5457 Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 26 PDF PDF  
25 5457/AJ Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - anglická verze 26 PDF    
25 5457/B Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění 1 PDF PDF  
25 5457/Ba Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění - anglická verze 1 PDF    
25 5459 Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 23 PDF PDF zobrazit
25 5459/1 Pokyny k vyplnění vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 25 PDF    
25 5460 Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění 28 PDF PDF  
25 5460 Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění 29 PDF PDF  
25 5460/1 Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 25 PDF    
25 5460/A Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z těchto příjmů 7 PDF PDF  
25 5460/A Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z těchto příjmů 8 PDF PDF  
25 5460/Aaj Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z těchto příjmů - anglická verze 7 PDF    
25 5460/Aaj Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z těchto příjmů - anglická verze 8 PDF    
25 5460/AJ Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění - anglická verze 28 PDF    
25 5460/AJ Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění - anglická verze 29 PDF    
25 5466 Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob 18 PDF PDF zobrazit
25 5466/1 Pokyny k vyplnění vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob 18 PDF    
25 5490 Příloha k vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 17 PDF PDF  
25 5490/1 Počet zaměstnanců (§ 38j odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů) 20 PDF PDF  
25 5530 Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů 15 PDF PDF  
25 5531 Příloha k vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti o dodatečných opravách měsíčního daňového bonusu podle § 38i zákona 12 PDF PDF  
25 5554 Oznámení plátce daně podle § 38i zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), o nevybrání dlužné částky na dani nebo neoprávněně vyplacené částce na daňovém bonusu 2 PDF    
25 5556 Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění 2 PDF    
25 5558 Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění pro účely podání daňového přiznání 2 PDF    

Daň z příjmů právnických osob

Registrace
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 5101a Příloha k Přihlášce k registraci (Organizační složky obchodního závodu) 12 PDF    
25 5102 Přihláška k registraci pro právnické osoby 22 PDF   zobrazit
25 5105 Přihláška k registraci pro plátcovy pokladny 13 PDF   zobrazit
25 5111 Oznámení o změně registračních údajů 8 PDF   zobrazit
25 5128 Vlastníci právnické osoby, která má skutečné místo vedení v ČR (příloha k Přihlášce k registraci pro právnické osoby) 4 PDF   zobrazit
25 5129 Žádost o zrušení registrace 5 PDF   zobrazit
Vyměřovací řízení
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 5404 Přiznání k dani z příjmů právnických osob, vč. přílohy 31 PDF PDF zobrazit
25 5404/1 Pokyny pro vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob 31 PDF    
25 5404/1a Pokyny pro vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob - anglická verze 31 PDF    
25 5404/a Přiznání k dani z příjmů právnických osob, vč. přílohy - anglická verze 31 PDF    
25 5404/B Příloha č. 2 II. oddílu - Stanovení daně z příjmů právnických osob uváděné na ř. 290 II. oddílu, poplatníkem daně z příjmu právnických osob, který byl jen část zdaňovacího období základním investičním fondem 24 PDF    
25 5404/Ba Příloha č. 2 II. oddílu - Stanovení daně z příjmů právnických osob uváděné na ř. 290 II. oddílu, poplatníkem daně z příjmu právnických osob, který byl jen část zdaňovacího období základním investičním fondem - anglická verze 24 PDF    
25 5404/C Výpočet a uplatňování slev na dani z příjmů právnických osob podle § 35a nebo § 35b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 19 PDF    
25 5404/C/1 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů PO nositeli investičních pobídek a přílohy č. 1 tabulky H II.oddílu 19 PDF    
25 5404/C1a Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů PO nositeli investičních pobídek a přílohy č. 1 tabulky H II. oddílu - anglická verze 19 PDF    
25 5404/Ca Výpočet a uplatňování slev na dani z příjmů právnických osob podle § 35a nebo § 35b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů - anglická verze 19 PDF    
25 5404/D Samostatná příloha k tabulce I přílohy č. 1 II. oddílu tiskopisu č. 25 5404 - Přiznání k dani z příjmů právnických osob 18 PDF    
25 5404/Da Samostatná příloha k tabulce I přílohy č. 1 II. oddílu tiskopisu č. 25 5404 - Přiznání k dani z příjmů právnických osob - anglická verze 18 PDF    
25 5404/E Samostatná příloha k položce 12 I. oddílu tiskopisu č. 25 5404 - Přiznání k dani z příjmů právnických osob 7 PDF    
25 5404/Ea Samostatná příloha k položce 12 I. oddílu tiskopisu č. 25 5404 - Přiznání k dani z příjmů právnických osob - anglická verze 7 PDF    
25 5404/F Příloha č. 3 II. oddílu tiskopisu č. 25 5404 - Přiznání k dani z příjmů právnických osob 2 PDF    
25 5404/F/1 Pokyny k vyplnění přílohy č. 3 II. oddílu tiskopisu č. 25 5404 - Přiznání k dani z příjmů právnických osob 2 PDF    
25 5404/F1a Pokyny k vyplnění přílohy č. 3 II. oddílu tiskopisu č. 25 5404 - Přiznání k dani z příjmů právnických osob - anglická verze 2 PDF    
25 5404/Fa Příloha č. 3 II. oddílu tiskopisu č. 25 5404 - Přiznání k dani z příjmů právnických osob - anglická verze 2 PDF    
25 5404/G Samostatná příloha k řádku č. 319 II. oddílu tiskopisu č. 25 5404 - Přiznání k dani z příjmů právnických osob 2 PDF    
25 5404/Ga Samostatná příloha k řádku č. 319 II. oddílu tiskopisu č. 25 5404 - Přiznání k dani z příjmů právnických osob - anglická verze 2 PDF    
25 5404/H Samostatná příloha k tabulce V. přílohy č. 3 II. oddílu tiskopisu č. 25 5404 - Přiznání k dani z příjmů právnických osob 2 PDF    
25 5404/Ha Samostatná příloha k tabulce V. přílohy č. 3 II. oddílu tiskopisu č. 25 5404 - Přiznání k dani z příjmů právnických osob - anglická verze 2 PDF    
25 5466 Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob 18 PDF PDF zobrazit
25 5466/1 Pokyny k vyplnění vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob 18 PDF    
25 5466/A Příloha k vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob 14 PDF    
25 5478 Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí podle § 38da zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o daních z příjmů") 16 PDF PDF zobrazit
25 5516 Hlášení plátce daně o provedení srážky zajištění daně ze zdanitelných příjmů 13 PDF PDF  
25 5537 Vyúčtování odvodu z elektřiny ze slunečního záření podle § 14 až 22 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 5 PDF    

Daň z přidané hodnoty

Registrace
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 5104 Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty 8 PDF   zobrazit
25 5104 Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty 9 PDF    
25 5104/A Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty - anglická verze 8 PDF    
25 5104/A Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty - anglická verze 9      
25 5111 Oznámení o změně registračních údajů 8 PDF   zobrazit
25 5111/A Oznámení o změně registračních údajů - anglická verze 8 PDF    
25 5125 Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty pro skupiny / Žádost o přistoupení do skupiny 7 PDF    
25 5126 List člena skupiny 7 PDF    
25 5127 Žádost o zrušení registrace skupiny k dani z přidané hodnoty / Žádost o vystoupení člena ze skupiny 7 PDF    
25 5129 Žádost o zrušení registrace 5 PDF   zobrazit
25 5129/A Žádost o zrušení registrace - anglická verze 5 PDF    
25 5130 Žádost o registraci do zvláštního režimu jednoho správního místa - OSS (režim Evropské unie) / Žádost o přístup na elektronický portál do aplikace jednoho správního místa 2 PDF    
25 5131 Žádost o registraci do zvláštního režimu jednoho správního místa - OSS (režim mimo Evropskou unii) 2 PDF    
25 5133 Žádost o registraci do zvláštního režimu jednoho správního místa - OSS (dovozní režim - dovozce) / Žádost o přístup na elektronický portál do aplikace jednoho správního místa 1 PDF    
25 5134 Žádost o registraci do zvláštního režimu jednoho správního místa - OSS (dovozní režim - zprostředkovatel) / Žádost o přístup na elektronický portál do aplikace jednoho správního místa 1 PDF    
25 5135 Žádost o změnu registračních údajů zprostředkovatele ve zvláštním režimu jednoho správního místa (OSS), spočívající v doplnění osoby uskutečňující vybraná plnění do jeho registrace 1 PDF    
Všeobecné
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 5242 Osvědčení o osvobození od daně z přidané hodnoty dle § 68 odst. 8 zákona o dani z přidané hodnoty 3 PDF    
25 5247 Žádost o vrácení daně z přidané hodnoty pro osobu povinnou k dani neusazenou v tuzemsku 2 PDF    
25 5247/a Vysvětlivky - pokyny k vyplnění žádosti o vrácení daně z přidané hodnoty pro osobu povinnou k dani neusazenou v tuzemsku 2 PDF    
Vyměřovací řízení
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 5401 Přiznání k dani z přidané hodnoty 22 PDF PDF zobrazit
25 5401 Přiznání k dani z přidané hodnoty 23 PDF    
25 5412 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty 18 PDF    
25 5412 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty 19 PDF    
25 5480 Přiznání k uplatnění nároku na vrácení daně z přidané hodnoty podle § 80 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty 13 PDF    
25 5508 Žádost o vrácení daně z přidané hodnoty podle § 86 zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 5 PDF    
25 5521/a Souhrnné hlášení k dani z přidané hodnoty 3 PDF   zobrazit
25 5525 Pokyny k vyplnění Souhrnného hlášení k dani z přidané hodnoty 5      
25 5526 Hlášení o dodání nového dopravního prostředku podle § 19 zákona o dani z přidané hodnoty 4 PDF    
25 5527 Hlášení o pořízení nového dopravního prostředku podle § 19 zákona o dani z přidané hodnoty 4 PDF    

Daň silniční

Registrace
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 5101 Přihláška k registraci pro fyzické osoby 21 PDF   zobrazit
25 5102 Přihláška k registraci pro právnické osoby 22 PDF   zobrazit
25 5111 Oznámení o změně registračních údajů 8 PDF   zobrazit
25 5129 Žádost o zrušení registrace 5 PDF   zobrazit
Vyměřovací řízení
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 5407 Přiznání k dani silniční 17 PDF PDF zobrazit
25 5407/1 Přiznání k dani silniční - příloha 15 PDF    
25 5408 Pokyny k vyplnění přiznání k dani silniční 28 PDF    

Daň z nemovitých věcí

Vyměřovací řízení
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 5450 Přiznání k dani z nemovitých věcí 17 PDF   zobrazit
25 5450/1 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí 22 PDF    
25 5532 List k dani z pozemků 6 PDF    
25 5533 List k dani ze staveb a jednotek 5 PDF    
25 5534 Příloha k listu k dani z pozemků 4 PDF    
25 5535 Příloha k listu k dani ze staveb a jednotek 4 PDF    
25 5557 Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO 2 PDF PDF  
25 5559 Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem 1 PDF PDF  

Daň z převodu nemovitostí

Vyměřovací řízení
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 5402 Příloha č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí - převod nemovitosti kupní smlouvou od 1. 1. 2004 9 PDF PDF  
25 5402/A Příloha č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí - převod nemovitosti směnnou smlouvou od 1.1.2004 6 PDF PDF  
25 5402/B Příloha č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí - ostatní převody nemovitosti od 1. 1. 2004 6 PDF PDF  
25 5410 Přiznání k dani z převodu nemovitostí od 1. 1. 2004 16 PDF PDF  
25 5411 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z převodu nemovitostí od 1. 1. 2004 18 PDF    
25 5411/a Dodatek k pokynům k vyplnění přiznání k dani z převodu nemovitostí 5 PDF    
25 5461 Přiznání k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 12 PDF PDF  
25 5462 Pokyny k vyplnění přiznání k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 13 PDF    
25 5522 Nepovinná příloha č. 1 - Výměna nemovitostí - pomůcka pro stanovení základu daně u směnné smlouvy 2 PDF    
25 5523 Nepovinná příloha č. 2 - Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitostem 2 PDF    

Daň dědická

Vyměřovací řízení
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 5403 Pokyny k vyplnění přiznání k dani dědické 14 PDF    
25 5409 Přiznání k dani dědické 12 PDF PDF  
25 5461 Přiznání k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 12 PDF PDF  
25 5462 Pokyny k vyplnění přiznání k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 13 PDF    
25 5509 Přiznání k dani dědické při nabytí majetku osvobozeného od daně podle § 20 odst. 4 zákona 5 PDF    
25 5510 Pokyny k vyplnění přiznání k dani dědické při nabytí majetku osvobozeného od daně podle § 20 odst. 4 zákona 8 PDF    

Daň darovací

Vyměřovací řízení
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 5406 Pokyny k vyplnění přiznání k dani darovací 14 PDF    
25 5409/1 Přiznání k dani darovací 14 PDF PDF  
25 5433 Příloha k přiznání k dani darovací 8 PDF    
25 5461 Přiznání k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 12 PDF PDF  
25 5462 Pokyny k vyplnění přiznání k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 13 PDF    
25 5512 Přiznání k dani darovací při nabytí majetku osvobozeného od daně podle § 20 odst. 4 zákona 6 PDF PDF  
25 5513 Pokyny k přiznání k dani darovací při nabytí majetku osvobozeného od daně podle § 20 odst. 4 zákona 8 PDF    

Stvrzenky, účtenky

Přísně zúčtovatelné - stvrzenky, ceniny
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
26 6202 Sešit stvrzenek o úhradě daní v hotovosti nebo bezhotovostním převodem prostřednictvím platební karty - 50 trojlistů 5 PDF    
26 6204 Sešit stvrzenek o úhradě pořádkové pokuty nebo pokuty za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy - 50 trojlistů 3 PDF    
26 6205 Blok účtenek pro evidenci tržeb ve zvláštním režimu - 100 dvoulistů 1 PDF    

Odvod z loterií a jiných podobných her

Vyměřovací řízení
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 5539 Přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her podle § 41f zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů 6 PDF PDF zobrazit
25 5539/1 Pokyny k vyplnění přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her podle § 41f zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů 6 PDF    
25 5539/A Zvláštní příloha k řádku 170 Přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her za odvodové období kalendářního roku 3 PDF PDF  
25 5560 Přiznání k dani z hazardních her podle zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her 1 PDF   zobrazit

Evidence a vyúčtování příkazových bloků

Placení
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 5660 Vyúčtování příkazových bloků 1 PDF    
25 5661 Zásobník příkazových bloků - obal 1 PDF    
25 5662 Zásobník příkazových bloků - vložka 1 PDF    
25 5663 Evidenční list příkazových bloků - obal 1 PDF    
25 5664 Evidenční list příkazových bloků - vložka 1 PDF    
25 5665 Přehled o výsledcích provedené fyzické inventury příkazových bloků 1 PDF    
25 5666 Předávací protokoly příkazových bloků 1 PDF    
25 5667 Přehled odcizených, ztracených a zničených příkazových bloků 1 PDF    
25 5668 Příloha k tiskopisu "Přehled odcizených, ztracených a zničených příkazových bloků" 1 PDF    

Evidence tržeb ve zvláštním režimu

Všeobecné
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 5253 Oznámení o tržbách evidovaných ve zvláštním režimu 1 PDF   zobrazit
25 5253/1 Pokyny k vyplnění Oznámení o tržbách evidovaných ve zvláštním režimu 1 PDF    
25 5253/A Příloha č. 1 k Oznámení o tržbách evidovaných ve zvláštním režimu 1 PDF    
25 5253/B Příloha č. 2 k Oznámení o tržbách evidovaných ve zvláštním režimu 1 PDF    
Přísně zúčtovatelné - stvrzenky, ceniny
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
26 6205 Blok účtenek pro evidenci tržeb ve zvláštním režimu - 100 dvoulistů 1 PDF    

Digitální daň

Registrace
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 5132 Přihláška k registraci k dani z digitálních služeb 1      
Vyměřovací řízení
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 5562 Přiznání k dani z digitálních služeb 1      
25 5562/1 Pokyny k vyplnění Přiznání k dani z digitálních služeb 1      

Daň z hazardních her

Vyměřovací řízení
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 5560 Přiznání k dani z hazardních her podle zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her 1 PDF   zobrazit
25 5560/1 Pokyny k Přiznání k dani z hazardních her podle zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her 1 PDF    

Aplikační služby