Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Informace ke změně pokutových bloků

2. 8. 2012

Upozornění k pokutovým blokům vydávaným Ministerstvem financí dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů - ukončení platnosti pokutových bloků vydaných do roku 2012 včetně, ke dni 31. 12. 2012 a zavedení nových vzorů pokutových bloků od 1. 1. 2013.

Ke dni 31. 12. 2012 končí platnost všech druhů dosud používaných pokutových bloků vydaných do roku 2012 včetně, tzn. pokutových bloků s označením roku výroby 2012 a pokutových bloků s označením roku výroby z předchozích let. Od 1. 1. 2013 nebudou moci být tyto pokutové bloky použitelné, neboť pozbyly svoji platnost. Neplatné pokutové bloky budou příslušnými úřady na základě metodického pokynu, který bude za tímto účelem Ministerstvem financí vydán, v průběhu roku 2013 fyzicky zlikvidovány.

Seznam pokutových bloků a jejich vzory z roku 2011 jsou pro informaci uvedeny na následující stránce.

Nové vzory pokutových bloků vypracovalo Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem vnitra s účinností jejich použití od 1. 1. 2013. Nové vzory pokutových bloků se od stávajících vzorů pokutových bloků podstatně odlišují.

Bloky na pokuty na místě nezaplacené budou obsahovat 50 trojlistů, (část A, B, C), přičemž část A bloku bude vydána při uložení blokové pokuty přestupci, část B a část C bloku je určena správnímu orgánu. Jednotlivé trojlisty budou mít shodné evidenční číslo.

Bloky na pokuty na místě zaplacené budou obsahovat 20 dvoulistů (část A, B), přičemž část A bloku bude vydána při uložení blokové pokuty přestupci, část B bloku je určena správnímu orgánu. Jednotlivé dvoulisty budou mít shodné evidenční číslo. Na pokutových blocích nebude předtištěna nominálního hodnota bloku. Do pokutového bloku bude vepsána skutečná výše pokuty až při jejím uložení ukladatelem přestupci.

Nové vzory pokutových bloků budou opatřeny dalšími ochrannými prvky pro zamezení jejich možného falšování nebo zneužití a pro jejich výrobu bude použit mj. samopropisovací papír.

Nové vzory pokutových bloků 2013 budou vydány v tomto členění:

Nové vzory pokutových bloků vydané tiskem skl. č. 26 6100/1, 26 6111, 26 6220/1, 26 6225, 26 6600 a 26 6611 budou k dispozici na příslušných celních úřadech; nové vzory pokutových bloků skl. č. 46 6100/1 a 46 6111 budou k dispozici na příslušných krajských úřadech v průběhu roku 2012.

o evidenci pokutových bloků, vyúčtování pokutových bloků a vyúčtování peněz za pokutové bloky vydané v blokových řízeních

(vzor č. 1)

(vzor č. 1)

(vzor č. 1)

(vzor č. 1)

(vzor č. 1)

(vzor č. 1)

(vzor č. 1)

(vzor č. 1)

(vzor č. 1)

(vzor č. 1)