Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Informace k interaktivním daňovým formulářům zveřejněným na internetu

9. 2. 2012

Interaktivní daňové formuláře a daňové kalkulačky jsou možností, která daňovým poplatníkům výrazně usnadní vyplnění daňového přiznání. Jsou k nalezení na mnoha internetových stránkách, avšak jejich spolehlivost česká daňová správa nemůže garantovat.

Pokud se chce daňový poplatník vyhnout problémům, které mohou vyplněním negarantovaných formulářů vzniknout, doporučujeme využít služeb aplikace „Daňový portál“ na internetové adrese eds.mfcr.cz, která je provozovaná a garantovaná daňovou správou. Zde mohou poplatníci nalézt jak obecné informace k samotnému vyplnění formulářů pro daňovou správu, tak daňové přiznání elektronicky podat. Výhodou elektronického formuláře je, že obsahuje jednoduchého průvodce pro vyplňování přiznání, aplikace po vyplnění celého tiskopisu zkontroluje formální správnost vyplněného přiznání a zároveň umožňuje jeho přímé odeslání finančnímu úřadu. Pokud není takto odeslaná písemnost opatřena zaručeným elektronickým podpisem, je nutné do 5 dnů takové podání doplnit na příslušný finanční úřad o vlastnoručně podepsané potvrzení, tzv. e-tiskopis, který je systémem vygenerován po odeslání nepodepsaného podání formou datové zprávy.

Další důležité a pravidelně aktualizované informace jsou k nalezení na internetových stránkách české daňové správy www.financnisprava.cz. Na těchto stránkách lze rovněž pod záložkou „Daňové tiskopisy“ nalézt interaktivní formulář daňového přiznání, který rovněž obsahuje automatické propočty a systém kontrol. Takto vyplněné přiznání ale nelze podat elektronicky, nicméně je možné jej vytisknout a doručit na příslušný finanční úřad v listinné podobě.