Přejít k obsahu (Klávesová zkratka: Alt + 2) | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Země Visegrádské skupiny se v rámci českého předsednictví sešly v Praze

9. 12. 2011

Dne 1. prosince 2011 se v Praze na Generálním finančním ředitelství uskutečnilo setkání vedoucích ústředních kontaktních orgánů daňových správ zemí tzv. Visegrádské skupiny tj. České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska, pracovně nazývané také Visegrádská čtyřka (V4)

Setkání se konalo v rámci českého předsednictví ve V4 v období let 2011 až 2012. Spoluorganizátorem setkání bylo i Ministerstvo financí, které reprezentovala   zástupkyně ředitelky odboru mezinárodně právního a záležitosti EU. Za Slovenskou republiku se účastnil také náměstek generálního ředitele daňového ředitelství Slovenské republiky pro kontrolu a výkon daní.
Setkání vedoucích ústředních kontaktních orgánů daňových správ se konalo vůbec poprvé od podepsání deklarace Visegrádské skupiny o blízké spolupráci v roce 1991.
Ústředním kontaktním orgánům, známým spíše pod anglickým pojmem Central Liaison Office (CLO), je uložena hlavní odpovědnost za styk s ostatními členskými státy v oblasti správní spolupráce a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty. Cílem společné schůzky bylo koordinovat a prosazovat společné pozice a stanoviska V4 na stálém výboru pro správní spolupráci (SCAC), podporovat sdílení zkušeností se zaváděním právních předpisů EU a výměnu názorů na další vývoj společné spolupráce.
Na schůzce bylo dojednáno, že příští setkání vedoucích CLO se bude konat v rámci polského předsednictví V4 (2012-2013) za účasti všech zemí Regionálního partnerství, tedy i Rakouska a Slovinska, pracovně nazývaného Visegrádská šestka (V6). Zástupci daňových správ zemí V6 na jednání v Polsku ve Wroclavi ve dnech 13. a 14. října letošního roku podepsali Memorandum o vzájemné spolupráci v rámci V6 a potvrdili tak svůj zájem pokračovat ve vzájemné užší spolupráci v oblasti sdílení informací strategického charakteru v oblasti správy daní.