Přejít k obsahu (Klávesová zkratka: Alt + 2) | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Elektronické podání přihlášky k registraci

24. 6. 2011

Registrační povinnost je nově možné splnit i elektronickou cestou - Generální finanční ředitelství připravilo pro daňové subjekty další z řady elektronických podání. Je jím přihláška k registraci. Tu je povinen podat daňový subjekt, který obdrží povolení nebo získá oprávnění vykonávat činnost, která je zdrojem příjmů, které jsou předmětem daně, nebo jejíž výsledky jsou předmětem daně. Přihlášku k registraci je nutno podat správci daně do 30 dnů ode dne účinnosti takového oprávnění či povolení.

 

Další podmínky registrace jsou stanoveny v ust. § 125 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“). Podmínky pro registraci k dani z přidané hodnoty stanoví zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, v ust. § 94 a násl.

Jsou připraveny čtyři varianty formulářů, a to „Přihláška k registraci pro fyzické osoby“, „Přihláška k registraci pro právnické osoby“, „Přihláška k registraci plátcovy pokladny“ a „Přihláška k registraci DPH“. Formuláře budou od 1.7.2011 k dispozici na stránkách daňového portálu České daňové správy na adrese http://eds.mfcr.cz. K vyplněnému formuláři lze připojit formátované elektronické přílohy a obecný text.

Vyplněný formulář opatřený uznávaným elektronickým podpisem je možno přímo z daňového portálu odeslat správci daně – v takovém případě není nutná osobní návštěva finančního úřadu.

V případě, že daňový subjekt nevlastní uznávaný elektronický podpis, může elektronický formulář vyplnit a správci daně doručit jedním z následujících způsobů:

  • buď odešle formulář prostřednictvím daňového portálu bez uznávaného elektronického podpisu a následně jej do 5 dnů potvrdí nebo zopakuje u správce daně (to lze učinit písemně, ústně do protokolu nebo prostřednictvím datové schránky - ust. 71 odst. 1 a 3 daňového řádu),
  • nebo vyplněný formulář pouze vytiskne, podepíše a doručí správci daně jako kterékoli jiné písemné podání,
  • nebo si vyplněný formulář uloží a odešle správci daně prostřednictvím své datové schránky.

Informace o možnostech elektronického podání naleznete na stránkách České daňové správy v sekci Daně elektronicky.