Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Upozornění k tiskopisům pro plátce daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

8. 11. 2011

na tiskopisy za zdaňovací období 2011 a pro zdaňovací období 2012

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

 

Upozornění k tiskopisům 2011

Upozornění k tiskopisům 2012

Upozornění pro plátce daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků na tiskopisy za zdaňovací období 2012 a pro zdaňovací období 2013 (tiskopisy lze použít až v lednu 2013, s výjimkou tiskopisu 25 5460 MFin 5460 vzor č. 20)

Tiskopis Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti včetně pokynů a příloh

Uveřejněný tiskopis "Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti“ (25 5459 MFin 5459 vzor č. 18), pokyny k jeho vyplnění (25 5459/1 MFin 5459/1 vzor č.17) se použije pro podání vyúčtování za zdaňovací období 2012/příp. pro část zdaňovacího období 2013. Povinnou přílohou tohoto tiskopisu je pro plátce daně podle § 38j zákona o daních z příjmů Příloha č. 1 "Počet zaměstnanců ke dni 1.12.2012" (25 5490/1 MFin 5490/1 vzor č. 12) a pro plátce daně, kteří zaměstnávali poplatníky uvedené v § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů Příloha č. 2 "Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů"(25 5530 MFin 5530 vzor č. 9). Dále je povinnou přílohou pro plátce daně provádějící opravy podle § 38i zákona o daních z příjmů "Příloha č. 3 k Vyúčtování (25 5490 MFin 5490 vzor č. 13), případně "Příloha č. 4 k Vyúčtování" (25 5531 MFin 5531 vzor č. 8).

UPOZORNĚNÍ k tiskopisu Vyúčtování:

Opravy týkající se zdaňovacího období 2011 a 2010 (včetně ročního zúčtování za zdaňovací období 2010 a 2009) je nutné provést formou dodatečného Vyúčtování k tomuto zdaňovacímu období, a to v souladu s § 141 zákona č. 280/2009 Sb.,daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “daňový řád”). U podání za část zdaňovacího období 2013 se výše uvedené upozornění týká i oprav zdaňovacího období 2012 (včetně ročního zúčtování za zdaňovací období 2011).

Upozornění pro plátce daně, kteří zaměstnávají daňové nerezidenty:

Z ustanovení § 38j zákona o daních z příjmů vyplývá povinnost podávat Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti pouze elektronicky u plátců daně u nichž je vybírána nebo srážena daň nebo záloha na daň z příjmů poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů (tj. daňových nerezidentů), termín pro podání tohoto vyúčtování je do 20.března 2013. Povinnost ze zákona o daních z příjmů podávat výše uvedené vyúčtování včetně příloh elektronicky nemá pouze plátce daně, který je fyzickou osobou, pokud počet těchto poplatníků v průběhu vykazovaného zdaňovacího období nepřesáhl 10 osob. Termín pro podání 20.března 2013 platí i pro plátce daně, kteří podají uvedené vyúčtování elektronicky, aniž by jim to zákon o daních z příjmů ukládal.
Poznámka: Výše uvedená povinnost se nevztahuje na podání Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob.