Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 282/2011 ke směrnici o DPH

11. 4. 2011

Dne 23. března 2011 bylo v Úředním věstníku EU zveřejněno Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 282/2011 ze dne 15. března 2011, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty. Nařízení nabývá účinnosti 1. července 2011.

Prováděcí nařízení zahrnuje opatření, která vykládají zásady pro uplatňování DPH vyplývající z určitých ustanovení směrnice o DPH. Opatření v závazné právní formě nařízení by měla zajistit správnou a jednotnou aplikaci těchto ustanovení ve všech členských státech.

Nařízení obsahuje jednak přepracovaná opatření z dosavadního prováděcího nařízení Rady ke směrnici o DPH a jednak nová prováděcí opatření. Text prováděcích opatření, na která se vztahovalo dosavadní prováděcí nařízení Rady (ES) č. 1777/2005, které bylo přijato k dříve platné šesté směrnici o DPH, se v novém nařízení přepracovává na strukturu a znění příslušných ustanovení platné směrnice o DPH (směrnice Rady 2006/112/ES).

Stěžejní částí nařízení jsou nová prováděcí opatření vyplývající ze změn zavedených směrnicí Rady 2008/8/ES. Týkají se pravidel pro uplatňování DPH u přeshraničních služeb, zejména těch, která ovlivní určení státu zdanění a osoby povinné přiznat daň. Zahrnují například výklady v souvislosti s posuzováním daňového statusu příjemce služby, s vymezením sídla či stálé provozovny. Obsahují vyjasňující definice pro uplatňování pravidel u některých specifických služeb, například pro služby v oblasti kultury a podobných služeb, přepravu cestujících, služby zprostředkovatele nebo nájem dopravních prostředků.

Text nařízení v českém jazyce je dostupný na Úř. věst. L 77, 23. března 2011, s. 1