Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Finanční správa připomíná poplatníkům s blížícím se koncem roku změny v oblasti zákona č.  586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), které se týkají fyzických osob a vztahují se ke zdaňovacímu období roku 2022. 

Dne 2. 12. 2022 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 366/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), a některé další zákony (tzv. „Daňový balíček 2023“). Tento zákon s účinností od 1.1.2023 přináší následující zásadní změny v oblasti:

Dne 6. 12. 2021 byla Generálním finančním ředitelstvím vydána na webu Finanční správy tisková zpráva: Změna podmínek u osvobození příjmů z prodeje rodinného domu a „bytu“, která informuje o novele zákona o daních z příjmů, kdy došlo od zdaňovacího období roku 2021 ke změně (zpřísnění) podmínek pro možnost uplatnění osvobození příjmu z prodeje rodinného domu nebo jednotky podmíněného vynaložením získaných prostředků na obstarání vlastní bytové potřeby.

Generální finanční ředitelství vydává informaci o správném postupu při aplikaci zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, při vyplňování daňových přiznáních k dani z příjmů právnických osob podávaných veřejně prospěšnými poplatníky za účelem eliminovat nedostatky v tvrzených údajích.

Інформація щодо доведення надання подарунка на рахунок Посольства України в Чеській Республіці.

Aktualizováno dne 28. 12. 2022: Byl aktualizován seznam dalších vybraných účtů s možností zjednodušeného prokazování poskytnutí daru za účelem podpory obranného úsilí Ukrajiny.

Seznámení daňových subjektů s daňovými povinnostmi, které vyplývají z činností s kryptoměnou (virtuální měnou či digitální měnou nebo též převodními tokeny).

Paušální daň znamená pro podnikatele velkou úlevu od administrativy. Ale i u poplatníků, kteří ji využívají, může dojít k situacím, kdy budou muset podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob.