Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

2011

  • Informace GFŘ k daňovému posouzení výstupu procesu registrace chemických látek

    Generální finanční ředitelství vydává informaci k daňovému posouzení nákladů vynaložených na registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek v návaznosti na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006.

  • Zálohy na daň

    Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky (vyjma příjmů ze zahraničí), se zdaňují vždy u zdroje, a to formou měsíční zálohy na daň či daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně. Zálohu na daň či daň vypočítá zaměstnavatel a v termínu podle ZDP ji odvede.

  • Roční zúčtování

    Podle § 38ch odst. 1 ZDP má zaměstnanec právo požádat písemně o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění svého posledního zaměstnavatele ve zdaňovacím období 2012 jen za podmínky, že za toto zdaňovací období nemá povinnost podat daňové přiznání a za předpokladu, že v roce 2012 pobíral příjmy ze závislé činnosti anebo funkční požitky

Aplikační služby