Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Daň z hazardních her

 • Tabulka se souhrnnými údaji k dani z hazardních her za rok 2021

 • Tabulka se souhrnnými údaji k dani z hazardních her za rok 2020

  Aktualizovaná tabulka zahrnuje souhrnné údaje k dani z hazardních her za rok 2020, a to v členění dle jednotlivých druhů hazardních her za každé kalendářní čtvrtletí.

 • Informace k vyplnění přiznání k dani z hazardních her pro poplatníky

  Informace k vyplnění přiznání k dani z hazardních her pro poplatníky provozující hazardní hru, k jejímuž provozování je potřeba základní povolení nebo ohlášení, aniž by byli držiteli potřebného základního povolení nebo provozování hazardní hry ohlásili

 • Formulář daňového přiznání k dani z hazardních her

  Formulář daňového přiznání k dani z hazardních her pro poplatníky daně z hazardních her, kterými byla hazardní hra provozována bez patřičného základního povolení nebo ohlášení, a kteří nedisponují veškerými údaji, které jsou zakotveny ve znění zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her

 • Tabulka se souhrnnými údaji k dani z hazardních her za rok 2020 (3. čtvrtletí)

 • Kompletní tabulka se souhrnnými údaji k dani z hazardních her za rok 2019

 • Informace ke změnám položek dílčích základů daně z hazardních her v návaznosti na novelizaci provedenou zákonem č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony

 • Informace k přidělení vlastního čísla plátce zahraničním provozovatelům hazardních her

 • Informace k pozdějším změnám položek základu daně z hazardních her

 • Informace o hazardu pro obecní a krajské úřady

  Informace Generálního finančního ředitelství ve věci nové právní úpravy zdanění hazardních her a z ní vyplývajících informačních povinností pro obecní a krajské úřady.

Aplikační služby