Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Daň z hazardních her

Aktualizovaná tabulka zahrnuje souhrnné údaje k dani z hazardních her za rok 2020, a to v členění dle jednotlivých druhů hazardních her za každé kalendářní čtvrtletí.

Formulář daňového přiznání k dani z hazardních her pro poplatníky daně z hazardních her, kterými byla hazardní hra provozována bez patřičného základního povolení nebo ohlášení, a kteří nedisponují veškerými údaji, které jsou zakotveny ve znění zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her

Informace k vyplnění přiznání k dani z hazardních her pro poplatníky provozující hazardní hru, k jejímuž provozování je potřeba základní povolení nebo ohlášení, aniž by byli držiteli potřebného základního povolení nebo provozování hazardní hry ohlásili

Dne 1. ledna 2017 nabyl účinnosti zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDHH“), který nahrazuje odvod z loterií a jiných podobných her daní z hazardních her.
Informace Generálního finančního ředitelství ve věci nové právní úpravy zdanění hazardních her a z ní vyplývajících informačních povinností pro obecní a krajské úřady.
podle zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, účinnému od 1. 1. 2017