Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

2021

  • Informace GFŘ k aplikaci zákona o daních z příjmů ve vztahu k problematice ATAD

    Směrnice ATAD (směrnice Rady EU 2017/952) vznikla jako důsledek iniciativy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj směřující proti erozi základu daně a přesouvání zisků („BEPS“). Směrnice ATAD byla do české právní úpravy transponována zákonem č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, a který nabyl účinnosti 1. 4. 2019.

  • Informace k Prohlášení poplatníka pro rok 2021 a Žádosti o roční zúčtování za rok 2020

    Generální finanční ředitelství zaznamenalo zvýšenou frekvenci dotazů od plátců daně ze závislé činnosti na možnosti jakou formou předložit zaměstnancem Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro zdaňovací období 2021 (dále jen Prohlášení) a Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2020 (dále jen Žádost) v současné době, která je ovlivněna různými omezeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2.

Aplikační služby