Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

financování nakládání s elektrozařízením pocházejícím z domácnosti podle § 37n odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (Daně z příjmů, DPH)

k daňovému režimu příjmů menšinových akcionářů - fyzických osob při uplatnění práva výkupu účastnických cenných papírů hlavním akcionářem podle ustanovení § 183i a následně Zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

informace týkající se daně z příjmů fyzických osob