Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

2012

 • Upozornění k tiskopisům 2012

  Upozornění pro plátce daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků na tiskopisy za zdaňovací období 2012 a pro zdaňovací období 2013 (tiskopisy lze použít až v lednu 2013, s výjimkou tiskopisu 25 5460 MFin 5460 vzor č. 20)

 • Informace Generálního finančního ředitelství ve věci lhůty pro podávání daňového přiznání

  k dani z příjmů právnických osob dle § 38m zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, po novele provedené zákonem č. 192/2012 Sb.

 • Informace GFŘ k osvobození od odvodu za elektřinu ze slunečního záření

  Informace k postupu v případě osvobození od odvodu za elektřinu ze slunečního záření v souvislosti s přijetím zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů s účinností od 1.1.2013

 • Informace Generálního finančního ředitelství ve věci registrace a podávání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob podílových fondů - aktualizované znění

  Informace k postupu podílových fondů v případě registrace a podávání daňových přiznání přijatou zákonem č. 188/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění p.p. a další související zákony, včetně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Aplikační služby