Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Dne 16.10.2007 byl vyhlášen ve Sbírce zákonů zákon č.261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, kterým se mění mimo jiné i zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP). Podle novely ZDP je od 1.1.2008 rozšířen okruh oblastí u kterých je poplatník oprávněn požádat místně příslušného správce daně o vydání rozhodnutí o závazném posouzení daňových důsledků, které pro něho vyplynou z daňově rozhodných skutečností již nastalých nebo očekávaných, v případech stanovených zvláštním daňovým zákonem.

Ministerstvo financí v zájmu zabezpečení jednotného postupu sděluje informace k novým pojmům v § 25 odst. 1 písm. w) zákona o daních z příjmů a doporučuje postup pro výpočet neuznatelných finančních výdajů (nákladů).

Na základě předběžných údajů z finančních úřadů Ministerstvo financí odhaduje, že bude letos podáno téměř 2,5 mil. daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob, což představuje nárůst 20% oproti roku 2006.

Ministerstvo financí uveřejňuje podle § 19 odst. 3 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, seznamy právních forem společností uvedených v příloze směrnice Rady 90/434/EHS, ve znění směrnice Rady 2005/19/ES a směrnice Rady 2006/98/ES, v příloze směrnice Rady 90/435/EHS, ve znění směrnice Rady 2003/123/ES a směrnice Rady 2006/98/ES a v příloze směrnice Rady 2003/49/ES, ve znění směrnice Rady 2004/66/ES, směrnice Rady 2004/76/ES a směrnice Rady 2006/98/ES a seznamy daní uvedených v těchto směrnicích, tj. včetně právních forem společností a včetně daní, které se vztahují k rozšíření Evropské unie o Bulharsko a Rumunsko

V souvislosti se změnami k nimž došlo v systému pojistného na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti, přijatými v doprovodném zákoně k novému zákoníku práce (zákon č. 264/2006 Sb.), může docházet od roku 2007 (poprvé při zúčtování mzdy za leden 2007) k nejasnosti při aplikaci ustanovení § 6 odst. 9 písm. s) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném k 1. 1. 2007 [do 31. 12. 2006 písm. u)].