Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Informace ke stanovení 5% limitu pro daňové osvobození příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem placeného na účet zaměstnance v roce 2007

16. 1. 2007

V souvislosti se změnami k nimž došlo v systému pojistného na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti, přijatými v doprovodném zákoně k novému zákoníku práce (zákon č. 264/2006 Sb.), může docházet od roku 2007 (poprvé při zúčtování mzdy za leden 2007) k nejasnosti při aplikaci ustanovení § 6 odst. 9 písm. s) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném k 1. 1. 2007 [do 31. 12. 2006 písm. u)].

V souvislosti se změnami k nimž došlo v systému pojistného na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti, přijatými v doprovodném zákoně k novému zákoníku práce (zákon č. 264/2006 Sb.), může docházet od roku 2007 (poprvé při zúčtování mzdy za leden 2007) k nejasnosti při aplikaci ustanovení § 6 odst. 9 písm. s) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném k 1. 1. 2007 [do 31. 12. 2006 písm. u)]. V něm uváděný limit ve výši 5% pro daňové osvobození příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem placený na účet zaměstnance u penzijního fondu je závislý na výši vyměřovacího základu zaměstnance pro pojistné na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti. Protože od roku 2007 je výše vyměřovacího základu pro pojistné vázána na výši zdanitelného příjmu zaměstnance, vzniká nejasnost stanovení výše vyměřovacího základu pro pojistné s ohledem na potřebu znalosti výše zdanitelného příjmu zaměstnance za daný kalendářní měsíc. V daném případě je třeba vyřešit, zda pro stanovení částky uvedených 5% má být do vyměřovacího základu zahrnut příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění či nikoliv.

Ministerstvo financí zaujímá názor, že u zaměstnance bude nově (poprvé při zúčtování mzdy za leden 2007) od daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků osvobozen od daně z příjmů příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem poukázaný na účet jeho zaměstnance u penzijního fondu maximálně do výše 5% částky stanovené postupem pro určení vyměřovacího základu zaměstnance pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, přičemž do této částky se nebude zahrnovat příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem.

Nově se tedy vypočte 5% limit z „fiktivního“ vyměřovacího základu zaměstnance, do něhož ještě nebude započtena případná zdanitelná část zmíněného příspěvku zaměstnavatele. Například bude-li měsíční zdanitelná mzda zaměstnance činit 10 000 Kč a příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění 800 Kč, bude postup následující:

Výpočet měsíčního 5% limitu pro daňové osvobození příspěvku u zaměstnance:

Nejprve se zjistí část příspěvku, která je osvobozena od daně z příjmů z tzv. fiktivního vyměřovacího základu pro pojistné, tj. 5% z 10 000 Kč, což je 500 Kč. To znamená, že dani bude podléhat z příspěvku ve výši 800 Kč jen částka ve výši 300 Kč (500 Kč je od daně osvobozeno). Pak se stanoví skutečný vyměřovací základ zaměstnance pro pojistné, tzn., že ten bude činit 10 300 Kč a z této částky odvede pojistné zaměstnavatel za zaměstnance i za sebe.

Pro právní jistotu plátců daně učinilo Ministerstvo financí v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí nezbytné legislativní návrhy, které uplatní při nejbližší možné novelizaci zákona o daních z příjmů s předpokládanou účinností již pro rok 2007.