Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Sdělení o doporučení Ministerstva financí správcům daně k aplikaci ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, na rozdělení odštěpením

21. 6. 2007

Pro poplatníky zúčastněné na rozdělení odštěpením

Ministerstvo financí v zájmu zajištění jednotného přístupu k rozdělení odštěpením z hlediska zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), sděluje, že v návaznosti na závěr z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ze dne 4. 10. 2006 doporučilo správcům daně, aby při aplikaci ustanovení ZDP na rozdělení odštěpením postupovali do účinnosti příslušné novelizace ZDP u rozdělované společnosti podle stejných ustanovení jako u zanikající společnosti a u rozdělovaného družstva podle stejných ustanovení jako u zanikajícího družstva.