Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Zálohy na daň

11. 2. 2011

Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky (vyjma příjmů ze zahraničí), se zdaňují vždy u zdroje, a to formou měsíční zálohy na daň či daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně. Zálohu na daň či daň vypočítá zaměstnavatel a v termínu podle ZDP ji odvede.

Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky (vyjma příjmů ze zahraničí), se zdaňují vždy u zdroje, a to formou měsíční zálohy na daň či daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně. Zálohu na daň či daň vypočítá zaměstnavatel a v termínu podle ZDP ji odvede.

Způsob stanovení záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků ( § 38h ZDP) závisí na tom, zda poplatník u daného zaměstnavatele podepsal „prohlášení k dani“ k příjmům ze závislé činnosti a funkčním požitkům. Každý poplatník si může zvolit pouze jednoho (hlavního) zaměstnavatele (za stejné období kalendářního roku), u kterého „prohlášení k dani“ podepíše. Podepsané „prohlášení k dani“ je jednou z podmínek, aby poplatník mohl již v průběhu vykazovaného zdaňovacího období uplatnit měsíční slevy na dani podle § 35ba ZDP (kromě slevy na manželku/manžela) a příslušnou částku měsíčního daňového zvýhodnění.

Poznámka 1: Poplatník podle § 2 odst. 3 ZDP (tj. daňový nerezident ČR nemůže měsíčně u zaměstnavatele uplatňovat slevy na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b) až e) ZDP ani daňové zvýhodnění, tzn. může v průběhu roku uplatnit pouze slevu na poplatníka a na studenta).

Poznámka 2: K prokázaným nezdanitelným částkám ze základu daně podle § 15 a ke slevě na dani na manželku/manžela přihlédne plátce daně za podmínek stanovených v § 38k odst. 5 ZDP až při ročním zúčtování záloh a daňového zvýhodnění.

Plátce daně vypočte zálohu z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků (dále jen "záloha") ze základu pro výpočet zálohy. Základem pro výpočet zálohy je úhrn příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků zúčtovaný nebo vyplacený poplatníkovi za kalendářní měsíc nebo za zdaňovací období, vyjma příjmů zdanitelných daní vybíranou srážkou sazbou daně podle § 36 a příjmů, které nejsou předmětem daně snížený o částky, které jsou od daně osvobozeny, a zvýšený o povinné pojistné (tzv. superhrubá mzda).

Záloha ze základu pro výpočet zálohy (zaokrouhleného do 100 Kč na celé koruny nahoru a nad 100 Kč na celé stokoruny nahoru), za kalendářní měsíc činí 15 %.

Zjednodušený příklad na výpočet měsíční zálohy na daň při podepsaném prohlášení k dani v Kč
Hrubá mzda   10000 20000
Pojistné sociální hrazené zaměstnavatelem 25% 2500 5000
Pojistné zdravotní hrazené zaměstnavatelem 9 % 900 1800
„Superhrubá mzda“ Součet 13400 26800
Vypočtené záloha na daň ze „superhrubé“ 15% 2010 4200
Sleva na poplatníka měsíčně   2070 2070
Záloha po slevě   0 1950
Sociální pojištění z hrubé mzdy 6,50% 650 1300
Zdravotní 4,5 % 450 900
„Čistá“ mzda   8900 15850