Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Sdělení Generálního finančního ředitelství k aplikaci ustanovení Čl. I bodu 2 a Čl. II bodu 2 zákona č. 402/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb.

14. 3. 2011

O podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, ve znění pozdějších předpisů ze dne 2.2.2011 o postupu při sražení odvodu z elektřiny ze slunečního záření u poplatníků - fyzických osob vedoucích daňovou evidenci

Doplnění Sdělení Generálního finančního ředitelství k aplikaci ustanovení Čl. I bodu 2 a Čl. II bodu 2 zákona č. 402/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, ve znění pozdějších předpisů ze dne 2.2.2011 o postupu při sražení odvodu z elektřiny ze slunečního záření u poplatníků – fyzických osob vedoucích daňovou evidenci

Vzhledem k četným dotazům daňové veřejnosti týkající se správnosti postupu poplatníků vedoucích daňovou evidenci při sražení odvodu z elektřiny Generální finanční ředitelství sděluje následující:

Celková fakturovaná částka za výkupní cenu, resp. zelený bonus je pro poplatníka (výrobce elektřiny) vedoucího daňovou evidenci příjmem podle § 7 odst. 1 písm. c) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“). Sražená částka odvodu, kterou srazí plátce odvodu (provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel regionální distribuční soustavy) je pro poplatníka daňově uznatelným výdajem podle § 24 odst. 2 písm. p) zákona o daních z příjmů.

Příklad pro daňovou evidenci:
Výrobce elektřiny (neplátce DPH) vystaví fakturu na částku 10 000 Kč, od distributora (plátce odvodu) následně obdrží na účet částku 7 400 Kč. Plátce odvodu provede za výrobce elektřiny srážku odvodu ve výši 2 600 Kč (26%) dle § 7a a násl. zákona č. 402/2010 Sb.. Výrobce elektřiny zaznamená s datem, kdy obdržel úhradu, do daňové evidence:

  • příjem ve výši 10 000 Kč
  • výdaj ve výši 2 600 Kč

V případě, že při vystavení faktury byla zaevidována pohledávka ve výši 10 000 Kč, dnem úhrady tato pohledávka zaniká.

Č.j.: 6 376/11-3120-700608
Referent: Ing. Hana Mitáčková