Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Nárok na kompenzační bonus mají i lidé v úpadku, dobrovolníci v pečovatelských službách a pěstouni pracující na dohodu

24. 2. 2021 Tisková zpráva

Ing. Mgr. Zuzana Mašátová tisková mluvčí, Generální finanční ředitelství

Nově mohou o kompenzační bonus zažádat i lidé, kteří jsou v úpadku (typicky v konkurzu nebo oddlužení). Výkon činnosti dobrovolného pracovníka pečovatelské služby, anebo výkon pěstounské péče (resp. pobírání odměny pěstouna) s výkonem práce na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr - už také nepředstavují zákonnou překážku pro vznik nároku na kompenzační bonus.

Orgány Finanční správy ČR mohou vyřizovat žádosti o kompenzační bonus osob v úpadku a dalších žadatelů podle podmínek stanovených v zákoně od 24. 2. 2021. K vytvoření žádosti o kompenzační bonus doporučujeme využít webovou aplikaci dostupnou zde, případně nepovinný formulář, který včetně pokynů k jeho vyplnění naleznete zde.

V uvedených případech je posledním dnem pro podání žádosti o kompenzační bonus 26. 4. 2021, Žádost o kompenzační bonus lze podat za všechna bonusová období (v rozmezí od 5. 10. 2020 do 15. 2. 2021). Nebo za jednotlivé kalendářní dny spadající do těchto bonusových období, za které jsou splněny všechny podmínky pro vznik nároku na kompenzační bonus.

Upozorňujeme, že u žadatelů o kompenzační bonus v úpadku, u nichž byl úpadek prohlášen nejpozději 31. 12. 2019 představuje kompenzační bonus podporu poskytovanou v režimu de minimis (veřejná podpora v malém rozsahu dle nařízení EU). Tito žadatelé uvedou v čestném prohlášení, krom toho, že je či byl v úpadku i to, zda je, či není propojen s jiným podnikem. Žadatelé v úpadku, u nichž byl úpadek prohlášen po termínu 31. 12. 2019, v čestném prohlášení uvádějí pouze, že jsou či byli v úpadku.

„Režim veřejné podpory de minimis znamená pro správce kompenzačního bonusu větší administrativní zátěž. V určitých případech, především při velkém souběhu takových žádostí (je možné podat až 6 žádostí najednou), se mohou žadatelé setkat s prodloužením doby nezbytné pro zpracování žádostí a připsání peněz na účet, oproti času potřebnému k vyřízení žádostí podávaných průběžně v jednotlivých bonusových obdobích. Za případné delší časové prodlevy při vyplácení těchto bonusů se předem omlouváme,“ doplňuje generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová.

Dosavadní režim nových bonusových období podle zákona o kompenzačním bonusu s každým prodloužením nouzového stavu byl ukončen a pozdější (byť časově navazující) vyhlášení nouzového stavu na toto nemá vliv. Posledním obdobím bylo šesté bonusové období (od 24. 1. 2021 do 15. 2. 2021).

Nově je z pohledu vzniku nároku na kompenzační bonus vedle omezení/zákazu činnosti opatřeními přijatými orgány státní správy k ochraně obyvatelstva též akceptováno, je li takové opatření přijato jiným orgánem veřejné moci nebo k tomu oprávněnou osobou, pokud toto opatření spočívá v zákazu nebo omezení činnosti nebo provozu zařízení, ve kterém jsou poskytovány zdravotní a sociální služby jejich poskytovatelem.

Finanční správa upozorňuje, že pokud je žádost o kompenzační bonus odesílána prostřednictvím e-mailu, je nutné dodržet maximální velikost přílohy e-mailu, a to 4 MB. Při překročení této hranice Finanční správa e-mail neobdrží, na to ale žadatele bohužel nemůže automatizovaně upozornit.

Ucelené informace ke kompenzačnímu bonusu jsou k dispozici na internetové adrese
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/kompenzacni-bonus-podzim-2020.