Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Žádost – webová aplikace

Aplikace je plně funkční v moderních prohlížečích v aktuálních verzích (není podporován Internet Explorer).

Přejít na Žádost o poskytnutí kompenzačního bonusu

Aplikaci lze (pokud v konkrétním případě dosud neuplynula zákonem stanovená lhůta) využít pro podání žádosti o kompenzační bonus za ty kalendářní dny v rámci:

 • prvního bonusového období od 5. 10. 2020 do 4. 11. 2020,
 • druhého bonusového období od 5. 11. 2020 do 21. 11. 2020,
 • třetího bonusového období od 22. 11. 2020 do 13. 12. 2020,
 • čtvrtého bonusového období od 14. 12. do 24. 12. 2020,
 • pátého bonusového období od 25. 12. 2020 do 23. 1. 2021,
 • šestého bonusového období od 24. 1. 2021 do 15. 2. 2021,

za které Vám skutečně vznikl nárok na poskytnutí kompenzačního bonusu.

 • Obecná lhůta pro podání žádosti za první bonusové období od 5. 10. 2020 do 4. 11. 2020 uplynula 5. ledna 2021.
 • Obecná lhůta pro podání žádosti za druhé bonusové období od 5. 11. 2020 do 21. 11. 2020 uplynula 22. ledna 2021.
 • Obecná lhůta pro podání žádosti za třetí bonusové období od 22. 11. 2020 do 13. 12. 2020 uplynula 15. února 2021.
 • Obecná lhůta pro podání žádosti za čtvrté bonusové období od 14. 12. 2020 do 24. 12. 2020 uplynula 25. února 2021.
 • Žádost za páté bonusové období lze obecně podat do 24. března 2021.
 • Žádost za šesté bonusové období lze obecně podat do 16. dubna 2021.

Finanční správa začíná vyplácet kompenzační bonusy vždy až po nabytí účinnosti zákona.

Výše kompenzačního bonusu činí 500 Kč za kalendářní den.

Nárok na kompenzační bonus může vzniknout ze tří možných titulů – z titulu osoby samostatně výdělečně činné, z titulu společníka společnosti s ručením omezeným a/nebo z titulu osoby vykonávající práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr. Pro každý z těchto titulů jsou stanovena specifická zákonná kritéria, jejichž splněním je podmíněn vznik nároku na kompenzační bonus. Pokud nesplňujete kritéria alespoň jednoho z uvedených titulů, nevzniká Vám nárok na poskytnutí kompenzačního bonusu.

Více informací k vyplnění Žádosti naleznete v Pokynech.

Žádost o kompenzační bonus (včetně příloh) lze správci kompenzačního bonusu (tj. příslušnému finančnímu úřadu) zaslat písemně či předat prostřednictvím podatelen finančních úřadů (případně prostřednictvím sběrných boxů umístěných před finančními úřady). Žádost o kompenzační bonus (včetně příloh) lze podat též elektronicky datovou schránkou či podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky (www.daneelektronicky.cz).

V praxi postačí i např. žádost vyplnit, vytisknout, podepsat, naskenovat a následně zaslat na k tomu určený e-mail.

Aplikační služby