Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Vyvarujte se chyb při vyplňování žádostí o kompenzační bonus

6. 11. 2020

Finanční správa přináší souhrn nejčastějších chyb při vyplňování žádosti o „podzimní“ kompenzační bonus. Žádosti je možné podávat i přesto, že dosud nebyl dokončen legislativní proces a zákon nenabyl účinnosti. Na finanční úřady již dorazily první žádosti živnostníků a podnikatelů, jejichž podnikání je omezeno nebo zakázáno současnými opatřeními orgánů státní správy v souvislosti s onemocněním COVID-19. S vyplácením bonusů začne Finanční správa neprodleně po skončení legislativního procesu.

Finanční správa už v prvních podaných žádostech eviduje zásadní a opakující se chyby. Nejčastějším problémem jsou chybějící podpisy. Ve formuláři u podzimního bonusu jsou nutné podpisy dva. Nejdříve je nutné vyplnit a podepsat samotnou žádost a poté i čestné prohlášení. Jednoduché a praktické znázornění, kam se žadatelé musí podepsat, je součástí zprávy.

Další častá chyba se vyskytuje u žádostí společníků malých s.r.o. Společníci, kteří posílají vyplněný formulář a jejich bydliště je v jiném městě, než sídlo společnosti, mají zasílat žádost na příslušný finanční úřad dle místa svého bydliště, nikoli sídla společnosti. Tedy na územní pracoviště, kam podávají vlastní přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Praktické příklady a vysvětlení této situace naleznete na webu Finanční správy.

U společníků s.r.o. dochází také k problémům u podpisu oprávněné osoby. Žadatelem o bonus je společník, tj. fyzická osoba a žádost, aby byla podepsaná oprávněnou osobou, musí žadatel, posílá-li ji z datové schránky, odeslat ze své osobní datové schránky. Pokud žádost odešle z firemní datové schránky, musí ji podepsat stejně jako v případě zaslání mailem, tzn. žádost je třeba vytisknout, vlastnoručně podepsat, naskenovat a vložit do datové schránky s.r.o. To samé platí pro čestné prohlášení. Z pohledu úřadu se jedná o cizí datovou schránku. Právnická osoba (s.r.o.) není a nemůže být žadatelem.

Kompletní informace o podmínkách kompenzačního bonusu a odpovědi na nejčastější dotazy naleznete na webu Finanční správy.

podpis