Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

DPH a osvobození ve zvláštních případech dle § 68

Penále při předložení dodatečného daňového přiznání dle §103, odst. 1, písm. b, zákona o DPH v platném znění (dále jen ZDPH)

Uplatňování DPH při přeúčtování služeb s místem plnění v případech uvedených v ustanovení § 10 odst. 6 a 7 zák. č. 235/2004, ve zn. poz. p., (dále jen "zákon o DPH") po 1.1.2005

provozovny ve smyslu par. 4 (1) z) zákona o DPH v souvislosti s poskytováním poradenských a obdobných služeb dle par. 10 (6) c) zákona o DPH

DPH a měnové kurzy při přemístění zboží

DPH - technické zhodnocení

Pronájem honitby ve vztahu k zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Vymezení vedlejších výdajů pro účely výpočtu základu daně při dovozu zboží dle §38 zákona o DPH v platném znění (dále jen ZDPH)

Osvobození záruk od daně z přidané hodnoty

Vracení nadměrných odpočtů u konkursů

Základ daně u plnění poskytovaných bez úplaty

Výklad pojmu osobní automobil ve smyslu § 4, odst. 3, písm. f) zákona o DPH v platném znění (dále jen ZDPH)

Výklad pojmu služeb, přímo vázaných na dovoz ve smyslu § 69, odst. 3 zákona o DPH v platném znění (dále jen ZDPH)

Dodání ojetého osobního automobilu plátci DPH registrovanému v jiném členském státě EU

Daň z přidané hodnoty při pořízení ojetého osobního automobilu z jiného členského státu

Stanovení okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění při poskytnutí služeb

Uplatňování DPH při systematickém odkupu pohledávek po splatnosti

Problematika poskytování služeb na dlouhodobé bázi

Uplatňování DPH u loterií a jiných podobných her provozovaných sázejícím po telefonu po 1.1. 2005

Uplatnění nároku na odpočet DPH při marketingových aktivitách podpory prodeje

Osvobození od DPH při poskytování vzdělávacích služeb

Některé další praktické problémy při uplatňování DPH od 1.5.2004

Dotace z hlediska zákona o dani z přidané hodnoty

DPH při přeúčtování pojistného v souvislosti s nájmem hmotného majetku

Uplatňování DPH u loterií a jiných podobných her provozovaných sázejícím po telefonu po 1.1.2005

Okamžik vzniku povinnosti přiznat daň při prodeji zboží z konsignačního skladu

Práce na movité věci

Problematika ustanovení § 4 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH (dále jen ZDPH) při přepočetu cizí měny na české koruny při vystavování daňových dokladů zplnomocněnou osobou

2005