Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

2005

 • 74/31.08.05

  srpen

  DPH a osvobození ve zvláštních případech dle § 68

 • 73/31.08.05

  srpen

  Penále při předložení dodatečného daňového přiznání dle §103, odst. 1, písm. b, zákona o DPH v platném znění (dále jen ZDPH)

 • 65/08.06.05

  červen

  Uplatňování DPH při přeúčtování služeb s místem plnění v případech uvedených v ustanovení § 10 odst. 6 a 7 zák. č. 235/2004, ve zn. poz. p., (dále jen "zákon o DPH") po 1.1.2005

 • 64/08.06.05

  červen

  provozovny ve smyslu par. 4 (1) z) zákona o DPH v souvislosti s poskytováním poradenských a obdobných služeb dle par. 10 (6) c) zákona o DPH

 • 63/08.06.05

  červen

  DPH a měnové kurzy při přemístění zboží

 • 61/08.06.05

  Pronájem honitby ve vztahu k zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
 • 60/08.06.05

  Vymezení vedlejších výdajů pro účely výpočtu základu daně při dovozu zboží dle §38 zákona o DPH v platném znění (dále jen ZDPH)

 • 58/08.06.05

  Osvobození záruk od daně z přidané hodnoty

 • 67/27.07.05

  červenec

  Vracení nadměrných odpočtů u konkursů

 • 50/04.05.05

  Základ daně u plnění poskytovaných bez úplaty

 • 49/04.05.05

  Výklad pojmu osobní automobil ve smyslu § 4, odst. 3, písm. f) zákona o DPH v platném znění (dále jen ZDPH)

 • 48/04.05.05

  Výklad pojmu služeb, přímo vázaných na dovoz ve smyslu § 69, odst. 3 zákona o DPH v platném znění (dále jen ZDPH)

 • 47/04.05.05

  Dodání ojetého osobního automobilu plátci DPH registrovanému v jiném členském státě EU

 • 46/04.05.05

  Daň z přidané hodnoty při pořízení ojetého osobního automobilu z jiného členského státu

 • 42/23.03.05

  Stanovení okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění při poskytnutí služeb

 • 40/23.03.05

  Uplatňování DPH při systematickém odkupu pohledávek po splatnosti

 • 39/23.03.05

  Problematika poskytování služeb na dlouhodobé bázi

 • 15/23.02.05

  Uplatňování DPH u loterií a jiných podobných her provozovaných sázejícím po telefonu po 1.1. 2005

 • 12/23.02.05

  Uplatnění nároku na odpočet DPH při marketingových aktivitách podpory prodeje

 • 27/26.01.05

  Osvobození od DPH při poskytování vzdělávacích služeb

 • 26/26.01.05

  Některé další praktické problémy při uplatňování DPH od 1.5.2004

 • 24/26.01.05

  Dotace z hlediska zákona o dani z přidané hodnoty

 • 23/26.01.05

  DPH při přeúčtování pojistného v souvislosti s nájmem hmotného majetku

 • 15/26.01.05

  Uplatňování DPH u loterií a jiných podobných her provozovaných sázejícím po telefonu po 1.1.2005

 • 14/26.01.05

  Okamžik vzniku povinnosti přiznat daň při prodeji zboží z konsignačního skladu

 • 11/26.01.05

  Problematika ustanovení § 4 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH (dále jen ZDPH) při přepočetu cizí měny na české koruny při vystavování daňových dokladů zplnomocněnou osobou

Aplikační služby