Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Daně z příjmů a účetnictví

 • 68/31.08.05

  Srpen

  Problematika počítání zdaňovacích období, po které lze uplatnit daňové ztráty

 • 57/08.06.05

  Červen

  Problematika § 34, odst. 4 - odčitatelná položka na výzkum a vývoj

 • 56/08.06.05

  Červen

  Problematika uplatnění zaplaceného pojistného na soukromé životní pojištění placeného dle rozhodnutí pojistníka

 • 55/08.06.05

  Červen

  Vznik a registrace stálé provozovny subjektů založených v právní formě GmbH & Co. KG ve světle pokynu Ministerstva financí ČR č. D-269

 • 54/08.06.05

  Červen

  Náklady společníka v.o.s. související s pořízením a držbou podílu ve v.o.s.

 • 53/08.06.05

  Červen

  Daňové aspekty omezení vstupních cen osobních automobilů kategorie M1 pro leasingové společnosti dle zákona č. 586/1992 Sb., zákona o daních z příjmů ("ZDP")

 • 52/08.06.05

  Červen

  Výdaje spojené s nákupem stravenek

 • 51/08.06.05

  Červen

  Příspěvek zaměstnavatele na stravování zaměstnanců

 • 45/04.05.05

  Květen

  K 6. odpisové skupině ZDP

 • 44/04.05.05

  Květen

  Problematika výpočtu daňových odpisů podle § 30 odst. 7 ZDP, technické zhodnocení, možnost uplatnění odpočtu dle § 34 odst. 3 a § 34 odst. 5 u matric, zápustek, forem, modelů a šablon

 • 43/04.05.05

  Květen

  Povinnost vedení účetnictví fyzických osob - podnikatelů z titulu překročení obratu

 • 38/23.03.05

  Březen

  Problematika § 15 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění předpisů platných od 1. 1. 2005 - odečet úroků na financování bytové potřeby

 • 34/23.03.05

  Březen

  Problematika nízké kapitalizace od roku 2005

 • 33/23.03.05

  Březen

  Problematika § 38na ve znění novely ZDP č. 669/2004

 • 32/23.03.05

  Březen

  Daňový pohled na některá peněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem

 • 23.02.05

  Únor

  B. Daňové posouzení změn reálných hodnot (oceňovacích rozdílů) cenných papírů a derivátů

 • 23.02.05

  Únor

  A. Daňová uznatelnost nákladů na derivátové operace

 • 29/23.02.05

  Únor

  Některé daňové aspekty zkrácení doby daňového odpisování 1. 1. 2005

 • 28/23.02.05

  Únor

  Zahraniční fyzické osoby a PÚ

 • 20/23.02.05

  Únor

  Rozsah poskytovaných cestovních náhrad zaměstnanci při vyslání do zahraničí

 • 18/23.02.05

  Únor

  Problematika § 6 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen "ZDP") u osobních automobilů u nichž je novelou ZDP - zákonem č. 438/2003 Sb. (dále jen "novela ZDP") daňová vstupní cena limitována 900.000,-Kč

 • 03/23.02.05

  Únor

  Problematika aplikace ustanovení § 20 odst. 7 zákona o daních z příjmů ve

 • 21/26.01.05

  Leden

  Problematika aplikace ustanovení § 20 odst. 7 zákona o daních z příjmů v roce 2004

 • 09/26.01.05

  Leden

  Problematika přechodných ustanovení k § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění novely č. 669/2004

 • 08/26.01.05

  Leden

  Některé daňové a účetní aspekty evropské společnosti

 • 07/26.01.05

  Leden

  Problematika poukázek na nepeněžní plnění poskytovaných zaměstnavatelem

 • 06/26.01.05

  Leden

  Problematika zdravotnických prostředků poskytovaných zaměstnavatelem

 • 05/26.01.05

  Leden

  Daňové aspekty dohody o narovnání

 • 04/26.01.05

  Leden

  5-letý časový test pro osvobození příjmů z prodeje obchodního podílu u fyzických osob

 • 02/26.01.05

  Leden

  Problematika ustanovení § 23 odst. 3 písm. a) bod 6 a bod 12 a § 5 odst.10 písm. a) zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů

 • 01/26.01.05

  Leden

  Úprava výsledku hospodaření podle § 23 odst. 8 ZDP u fyzických osob

Aplikační služby