Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Zde naleznete doplnění častých otázek a odpovědí včetně praktických příkladů ve vztahu k problematice DAC6. 

Doplnění informace ze dne 14. 5. 2021 o změně struktury XML oznámení DAC6

V období od 18. 5. 2021 do 25. 5. 2021 dojde k úpravě funkčnosti EPO formuláře, která bude mít za následek změnu struktury XML oznámení DAC6.

Zde naleznete důležité odkazy v souvislosti s DAC6.

Zde naleznete nejčastější otázky a odpovědi ve vztahu k problematice DAC6.

Dne 19. 10. 2020 byl na Daňovém portálu Finanční správy České republiky zveřejněn elektronický formulář Oznámení DAC6

V souvislosti s implementací směrnice Rady 2018/822/EU, kterou se mění směrnice Rady 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daní a o zrušení směrnice 77/799/EHS (tzv. DAC6), do zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se od 1. 7. 2020 zavádí nový druh povinné automatické výměny informací o přeshraničních uspořádáních, která se mají oznamovat povinnými osobami v rámci členských států Evropské unie.