Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Převodní ceny, zdaňování nadnárodních společností

 • Směrnice Rady 2009/133/ES

  Ze dne 19. října 2009 o společném systému zdanění při fúzích, rozděleních, částečných rozděleních, převodech aktiv a výměně akcií týkajících se společností z různých členských států a při přemístění sídla evropské společnosti nebo evropské družstevní společnosti mezi členskými státy.
 • Pokyn GFŘ D - 10

  Ke službám s nízkou přidanou hodnotou poskytovaným mezi spojenými osobami/sdruženými podniky

 • Zpráva OECD o přisuzování zisků stálým provozovnám 2010 - EN

 • Zpráva OECD o přisuzování zisků stálým provozovnám 2010 - CZ

 • Zpráva JTPF o vnitroskupinových službách s nízkou přidanou hodnotou (česká verze)

 • Zpráva JTPF o vnitroskupinových službách s nízkou přidanou hodnotou (anglická verze)

 • Přehled srovnatelnosti a ziskových metod

  Revize Kapitol I-III Směrnice o převodních cenách.
  Ve Finančním zpravodaji č. 7/2010 byly uveřejněny překlady těchto dokumentů OECD.

 • Zpráva o aspektech převodních cen u podnikových restrukturalizací

  Kapitola IX Směrnice o převodních cenách
  Ve Finančním zpravodaji č. 7/2010 byly uveřejněny překlady těchto dokumentů OECD

 • Novela směrnice OECD o převodních cenách

  Dne 22. července 2010 uveřejnila Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) schválenou novelizaci kapitol I – III Směrnice o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy, stejně tak jako zcela novou kapitolu IX této směrnice, týkající se aspektů převodních cen v procesech restrukturalizace podniků. Česká daňová správa postupně zveřejní překlad výše zmíněných dokumentů.

 • Pokyn D - 334

  FZ č. 6/2010

  AKTUÁLNÍ

  Sdělení k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami

 • Pokyn D - 332

  FZ č. 6/2010

  AKTUÁLNÍ

  Sdělení k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi sdruženými podniky - převodní cen

 • Závěry k následné úpravě zisku dle čl. 9 odst. 2 Smlouvy o zamezení dvojího zdanění

  Zápis z jednání k převodním cenám (minifórum) konaného dne 13.2.2009.

 • Pokyn - D 292 - v úplném znění účinném od 1.1.2008

  v úplném znění účinném od 1.1.2008

  Úplné znění novelizovaného sdělení Ministerstva financí k § 38nc zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů - Závazné posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami, účinné od 1.1.2008 - nahrazen Pokynem D-333

 • Pokyn D - 293

  Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami - nahrazen Pokynem D-334.

   

 • Pokyn D - 258

  Finanční zpravodaj č.1/2004

  ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-332

  Sdělení Ministerstva financí k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi sdruženými podniky - převodní ceny

 • Směrnice OECD

  o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy

 • Pokyn D - 154

  Finanční zpravodaj č.2-3/97 Cenový věstník č.7/97

  AKTUÁLNÍ

  k postupu při zdaňování daňových nerezidentů u příjmů souvisejících s činnostmi podle § 22 odst. 1 písm. c) zákona o daních z příjmů

Aplikační služby