Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Převodní ceny, zdaňování nadnárodních společností

 • Směrnice OECD

  Směrnice OECD 2017 o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy – překlad do českého jazyka
 • Směrnice Rady 2009/133/ES

  Ze dne 19. října 2009 o společném systému zdanění při fúzích, rozděleních, částečných rozděleních, převodech aktiv a výměně akcií týkajících se společností z různých členských států a při přemístění sídla evropské společnosti nebo evropské družstevní společnosti mezi členskými státy.
 • Zpráva OECD o přisuzování zisků stálým provozovnám 2010 - EN

 • Zpráva OECD o přisuzování zisků stálým provozovnám 2010 - CZ

 • Zpráva JTPF o vnitroskupinových službách s nízkou přidanou hodnotou (anglická verze)

 • Zpráva JTPF o vnitroskupinových službách s nízkou přidanou hodnotou (česká verze)

 • Přehled srovnatelnosti a ziskových metod

  Revize Kapitol I-III Směrnice o převodních cenách.
  Ve Finančním zpravodaji č. 7/2010 byly uveřejněny překlady těchto dokumentů OECD.

 • Zpráva o aspektech převodních cen u podnikových restrukturalizací

  Kapitola IX Směrnice o převodních cenách
  Ve Finančním zpravodaji č. 7/2010 byly uveřejněny překlady těchto dokumentů OECD

 • Závěry k následné úpravě zisku dle čl. 9 odst. 2 Smlouvy o zamezení dvojího zdanění

  Zápis z jednání k převodním cenám (minifórum) konaného dne 13.2.2009.

Aplikační služby